24 feb 2016 14:45

24 feb 2016 14:45

"Länsstyrelsen slår ut företag"

ANMÄLAN

Hushållningssällskapet Väst anmäler länsstyrelsen i Västra Götaland till Konkurrensverket och hävdar att man tvingats avskeda personal till följd av osund konkurrens.

Genom gratis rådgivning och billiga kurser för bland annat lantbrukare slås motsvarande tjänster ut hos olika konsultföretag, enligt anmälan. Anmälan bygger på en landsomfattande undersökning som konstaterade att praxis varierar mellan olika länsstyrelser när det gäller om de har egen rådgivning.

Genom gratis rådgivning och billiga kurser för bland annat lantbrukare slås motsvarande tjänster ut hos olika konsultföretag, enligt anmälan. Anmälan bygger på en landsomfattande undersökning som konstaterade att praxis varierar mellan olika länsstyrelser när det gäller om de har egen rådgivning.