24 feb 2016 06:00

26 jun 2017 13:49

Plantering med nostalgi

SKÖVDE: Kartor med blommor och träd återfunna

– En rolig ambition vore att återskapa en del av rabatterna, och ha nostalgitema, säger Emelie Karlsson Landén, enhetschef på driftsenheten, när hon bläddrar i de historiska kartorna över Skövdes planteringar.

När ett förråd på kommunverkstaden nyligen städades återfanns mängder med information om Skövdes planteringar och träd. Bland annat en karta från 1940-talet som visar vilka träd som fanns i Kyrkparken, och när de var planterade.

Vill använda designen

Nu finns alla kartor hos Emelie Karlsson Landén, enhetschef på driftsenheten, och hon har många idéer om vad man kan göra. Informationen, i alla fall från 60- och 70-talen, är mycket detaljerad.

– Här ser man precis hur de har planterat. Det här är runt Gyllen i Kyrkparken 1969, säger Emelie och visar en mycket noggrann ritning över planteringen runt fontänen.

– En rolig ambition vore att återskapa en del av rabatterna. Vi kunde ha nostalgitema, till exempel Gyllen 1969. Även om vi inte kan återskapa alla rabatter så kan vi använda designen.

Rabatten runt Gyllen är uppdelad i flera delar och siffror hänvisar till olika sorter, som till exempel stamfuxia, tusensköna och tobaksblomma.

– Stamfuxia och tobaksblomma verkar ha varit populärt på 60-talet, jag har sett det på flera ställen.

”En jättefin park”

Varje plantering i centrala Skövde finns med i materialet och många av dem finns inte kvar i dag.

– Lilla parken med rabatten ”Flickan”. Jag vet inte ens var det var, men jag kan ringa Tord.

Tord heter Nilsson i efternamn och är numera gruppchef på parkenheten. Han har jobbat med Skövdes planteringar i många år.

– Lilla parken låg där parkeringen till det nya huset med Apoteket ligger i dag, nära Kulturhuset. Det var en jättefin park.

Han dyker ner i högen med gamla ritningar och minnena kommer tillbaka.

100 påskliljor 1948

– I Kyrkparken och Garpa fanns det mängder med rabatter, och i hela centrum fanns det otroligt mycket fler planteringar än vad det gör i dag.

Bland fynden finns även parkenhetens dagböcker från 30- och 40-talen, och bland annat får man veta att det vid Tomtegården planterades 100 påskliljelökar 1948.

När ett förråd på kommunverkstaden nyligen städades återfanns mängder med information om Skövdes planteringar och träd. Bland annat en karta från 1940-talet som visar vilka träd som fanns i Kyrkparken, och när de var planterade.

Vill använda designen

Nu finns alla kartor hos Emelie Karlsson Landén, enhetschef på driftsenheten, och hon har många idéer om vad man kan göra. Informationen, i alla fall från 60- och 70-talen, är mycket detaljerad.

– Här ser man precis hur de har planterat. Det här är runt Gyllen i Kyrkparken 1969, säger Emelie och visar en mycket noggrann ritning över planteringen runt fontänen.

– En rolig ambition vore att återskapa en del av rabatterna. Vi kunde ha nostalgitema, till exempel Gyllen 1969. Även om vi inte kan återskapa alla rabatter så kan vi använda designen.

Rabatten runt Gyllen är uppdelad i flera delar och siffror hänvisar till olika sorter, som till exempel stamfuxia, tusensköna och tobaksblomma.

– Stamfuxia och tobaksblomma verkar ha varit populärt på 60-talet, jag har sett det på flera ställen.

”En jättefin park”

Varje plantering i centrala Skövde finns med i materialet och många av dem finns inte kvar i dag.

– Lilla parken med rabatten ”Flickan”. Jag vet inte ens var det var, men jag kan ringa Tord.

Tord heter Nilsson i efternamn och är numera gruppchef på parkenheten. Han har jobbat med Skövdes planteringar i många år.

– Lilla parken låg där parkeringen till det nya huset med Apoteket ligger i dag, nära Kulturhuset. Det var en jättefin park.

Han dyker ner i högen med gamla ritningar och minnena kommer tillbaka.

100 påskliljor 1948

– I Kyrkparken och Garpa fanns det mängder med rabatter, och i hela centrum fanns det otroligt mycket fler planteringar än vad det gör i dag.

Bland fynden finns även parkenhetens dagböcker från 30- och 40-talen, och bland annat får man veta att det vid Tomtegården planterades 100 påskliljelökar 1948.