25 feb 2016 16:09

26 feb 2016 14:58

Försvaret misslyckas med att rekrytera kvinnor till GMU

FÖRSVARSMAKTEN: Färre kvinnor slutför militärutbildning

Försvarsmakten uppnår inte sitt mål i jämställdhetsplanen.
Endast 13 procent av de som slutförde försvarsmaktens grundutbildning under 2015 var kvinnor enligt ny statistik.
På Skaraborgs regemente P4 var motsvarande siffra nio procent.
– Det kan finnas jättemånga olika anledningar till det. Vi är ett av de mer fysiskt krävande regementena i Sverige och det spelar också in, säger rekryteringskoordinatorn Linda Tengdahl.

Färre kvinnor genomför Försvarsmaktens grundutbildning, GMU.

Endast 13 procent av de drygt 2 200 personerna som utbildades förra året var kvinnliga soldater.

Det visar ny statistik från myndighetens årsredovisning för 2015.

Det är en nedgång med fyra procentenheter sedan 2014.

Därmed misslyckas försvaret att uppnå målet i sin jämställdhetsplan.

Försvarsmakten har som målsättning att 20 procent av de som går den grundläggande militära utbildningen, GMU, ska vara kvinnor.

Lokala siffror

SLA har även tagit del av siffrorna för de båda regementena i Skövde.

På Skaraborgs regemente P4 var det bara sju kvinnor som genomförde GMU under 2015.

Totalt utgjorde det endast nio procent av alla som slutförde utbildningen, vilket är lägre än snittet i riket.

– Vi arbetar med jämställdhetsfrågor på olika sätt utifrån styrdokument och åtgärdsplaner. Det är ett hårt jobb för att få fler kvinnor att utbilda sig hos oss. Det handlar mycket om information. Vi måste vara ute och synas mer och förklara vad vi gör. Många har fortfarande en mycket skev bild av vad vi håller på med, säger rekryteringskoordinatorn Linda Tengdahl på Skaraborgs regemente P4.

– Generellt är det svårare att få kvinnor att söka. Det är också högre andel kvinnor än män som väljer att hoppa av mellan ansökan och utbildningsstart. Att det är färre kvinnor som går utbildning hos oss kan det finnas jättemånga olika anledningar till. Vi är ett av de mer fysiskt krävande regementena i Sverige och det spelar också in, fortsätter hon.

Varför ska man gå utbildningen?

– Du växer som människa och det är en stor gemensamhet. Du får lära dig att acceptera och samarbeta med andra människor i grupp. Det blir en personlig utmaning och du utvecklas som människa.

Högre siffra

På Trängregementet i Skövde var motsvarande siffra betydligt högre.

18 kvinnor gick klart utbildningen under 2015 och det var totalt 17 procent av alla som slutförde den.

Om man slår ihop alla som genomförde GMU på de båda regementena i Skövde blir siffran knappt 14 procent och då alltså i enlighet med snittet för riket.

Det är alltså ändå i nivå under myndighetens övergripande mål om att var femte person som genomgår GMU ska vara en kvinna.

Ingen i Karlsborg

På K3 i Karlsborg var det ingen kvinna som slutförde GMU under 2015. I sammanhanget går det också konstatera att det där var åtta kvinnor av totalt 34 personer som genomgick utbildning inom hemvärnet förra året.

Att allt färre kvinnor genomgår GMU är en tydlig trend. Vidare har även andelen kvinnor som tagit anställning efter slutförd GMU samtidigt minskat, från 16 till 14 procent.

Försvarsmakten arbetar kontinuerligt med flera utvecklingsprojekt för att öka andelen kvinnliga rekryter och chefer, enligt årsredovisningen.

Färre kvinnor genomför Försvarsmaktens grundutbildning, GMU.

Endast 13 procent av de drygt 2 200 personerna som utbildades förra året var kvinnliga soldater.

Det visar ny statistik från myndighetens årsredovisning för 2015.

Det är en nedgång med fyra procentenheter sedan 2014.

Därmed misslyckas försvaret att uppnå målet i sin jämställdhetsplan.

Försvarsmakten har som målsättning att 20 procent av de som går den grundläggande militära utbildningen, GMU, ska vara kvinnor.

Lokala siffror

SLA har även tagit del av siffrorna för de båda regementena i Skövde.

På Skaraborgs regemente P4 var det bara sju kvinnor som genomförde GMU under 2015.

Totalt utgjorde det endast nio procent av alla som slutförde utbildningen, vilket är lägre än snittet i riket.

– Vi arbetar med jämställdhetsfrågor på olika sätt utifrån styrdokument och åtgärdsplaner. Det är ett hårt jobb för att få fler kvinnor att utbilda sig hos oss. Det handlar mycket om information. Vi måste vara ute och synas mer och förklara vad vi gör. Många har fortfarande en mycket skev bild av vad vi håller på med, säger rekryteringskoordinatorn Linda Tengdahl på Skaraborgs regemente P4.

– Generellt är det svårare att få kvinnor att söka. Det är också högre andel kvinnor än män som väljer att hoppa av mellan ansökan och utbildningsstart. Att det är färre kvinnor som går utbildning hos oss kan det finnas jättemånga olika anledningar till. Vi är ett av de mer fysiskt krävande regementena i Sverige och det spelar också in, fortsätter hon.

Varför ska man gå utbildningen?

– Du växer som människa och det är en stor gemensamhet. Du får lära dig att acceptera och samarbeta med andra människor i grupp. Det blir en personlig utmaning och du utvecklas som människa.

Högre siffra

På Trängregementet i Skövde var motsvarande siffra betydligt högre.

18 kvinnor gick klart utbildningen under 2015 och det var totalt 17 procent av alla som slutförde den.

Om man slår ihop alla som genomförde GMU på de båda regementena i Skövde blir siffran knappt 14 procent och då alltså i enlighet med snittet för riket.

Det är alltså ändå i nivå under myndighetens övergripande mål om att var femte person som genomgår GMU ska vara en kvinna.

Ingen i Karlsborg

På K3 i Karlsborg var det ingen kvinna som slutförde GMU under 2015. I sammanhanget går det också konstatera att det där var åtta kvinnor av totalt 34 personer som genomgick utbildning inom hemvärnet förra året.

Att allt färre kvinnor genomgår GMU är en tydlig trend. Vidare har även andelen kvinnor som tagit anställning efter slutförd GMU samtidigt minskat, från 16 till 14 procent.

Försvarsmakten arbetar kontinuerligt med flera utvecklingsprojekt för att öka andelen kvinnliga rekryter och chefer, enligt årsredovisningen.