25 feb 2016 12:15

25 feb 2016 12:15

Göteborgs-operan skafå nytt avtal

SKÖVDE

Göteborgsoperan flyttar tillbaka till Eric Ugglas efter renoveringen.

Det slår kommunstyrelsen fast och ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att skriva ett nytt avtal med operan från 1 januari 2017.

Efter takraset i fjol ifrågasattes om operan skulle vara kvar och hur huset skulle användas bäst.

Renoveringen blir dock billigare än väntat och på Kulturhuset är verksamheterna redan trångbodda.

– Operan är viktigt för Skövde och det gynnar alla att den får sin plats, säger kommunalrådet Katarina Jonsson M).

Det slår kommunstyrelsen fast och ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att skriva ett nytt avtal med operan från 1 januari 2017.

Efter takraset i fjol ifrågasattes om operan skulle vara kvar och hur huset skulle användas bäst.

Renoveringen blir dock billigare än väntat och på Kulturhuset är verksamheterna redan trångbodda.

– Operan är viktigt för Skövde och det gynnar alla att den får sin plats, säger kommunalrådet Katarina Jonsson M).