25 feb 2016 12:31

25 feb 2016 12:31

Här ska 200 nya bostäder byggas

NORRMALM

Skövde kommun ska ta fram en ny detaljplan för området Mossagården på Norrmalm.

Där ska finnas plats för 200 bostäder i flerbostadshus med blandad upplåtelseform, förskola samt en ny stadsdelspark (kolonilottsområdet).

Skövde kommun äger delar av marken, men två fastigheter är privatägda. Där förhandlar kommunen med ägarna om ett köp.

Där ska finnas plats för 200 bostäder i flerbostadshus med blandad upplåtelseform, förskola samt en ny stadsdelspark (kolonilottsområdet).

Skövde kommun äger delar av marken, men två fastigheter är privatägda. Där förhandlar kommunen med ägarna om ett köp.