25 feb 2016 12:31

25 feb 2016 13:03

Låste in boende – utreds

SKÖVDE: Anmälan

En brukare på ett boende i Skövde låstes in trots att personal inte har tillstånd att göra det. Händelsen anmäldes och utreds nu som ett allvarligt missförhållande.

Det var nyligen som en person som arbetade på boendet såg att det länge larmade från ett rum. När hen till slut gick till den avdelningen och rummet upptäckte hen att dörren till brukaren var låst. Hen frågade då ordinarie personal om det var denna som hade låst dörren och det var det. Hen frågade om man hade tillstånd att göra det, men fick veta att man inte hade det. Samma personal ska senare högt ha berättat om inlåsningen av brukaren.

En anmälan om det inträffade gjordes och enhetschefen ska dagen efter ha samtalet med den anställda som då erkände inlåsningen. Chefen meddelade den anställda att fallet kommer att utredas vidare och att en anmälan om allvarligt missförhållande görs. Chefen ska även ha gett den anställda rådet att kontakta facket. I avvikelserapporten sägs också att det finns en handlingsplan för hur personal ska bemöta den aktuella brukaren i situationer när brukaren uppträder olämpligt.

Det var nyligen som en person som arbetade på boendet såg att det länge larmade från ett rum. När hen till slut gick till den avdelningen och rummet upptäckte hen att dörren till brukaren var låst. Hen frågade då ordinarie personal om det var denna som hade låst dörren och det var det. Hen frågade om man hade tillstånd att göra det, men fick veta att man inte hade det. Samma personal ska senare högt ha berättat om inlåsningen av brukaren.

En anmälan om det inträffade gjordes och enhetschefen ska dagen efter ha samtalet med den anställda som då erkände inlåsningen. Chefen meddelade den anställda att fallet kommer att utredas vidare och att en anmälan om allvarligt missförhållande görs. Chefen ska även ha gett den anställda rådet att kontakta facket. I avvikelserapporten sägs också att det finns en handlingsplan för hur personal ska bemöta den aktuella brukaren i situationer när brukaren uppträder olämpligt.