25 feb 2016 14:21

25 feb 2016 14:22

OKQ8 invigde tankstation

Lars-Eric Carlsson från Tibro vann 100 kronor att tanka för när OKQ8 invigde sin nya tankstation på Titanvägen vid Stallsiken under torsdagen.

Bensinbolaget bjöd på kaffe, bullar, spolarvätska och gav kunderna möjlighet att gissa hur många liter man skulle få i tanken. Lars-Eric gissade 48, tankade 46,7 och fick en check av Linda Ljung.

Bensinbolaget bjöd på kaffe, bullar, spolarvätska och gav kunderna möjlighet att gissa hur många liter man skulle få i tanken. Lars-Eric gissade 48, tankade 46,7 och fick en check av Linda Ljung.