25 feb 2016 15:27

25 feb 2016 15:27

"Vi ger ingen ensamrätt"

SKULTORP: Ingen aktör har tillstånd att gräva

Skövde kommun strävar efter att skapa lika förhållanden för de aktörer som vill bygga fiber för datatrafik i Skultorps tätort.
– Vi ger ingen ensamrätt utan vill skapa lika förutsättningar för alla, säger Anna Möller, gatuchef i Skövde kommun.

Här reder hon ut i grova drag vad som gäller för grävningar i kommunal mark.

I grunden tecknas ett markavtal som styr nedläggningen av ledningar i kommunal mark.

Inget tillstånd

Vid grävning söker aktörerna ett särskilt tillstånd som gäller de sträckor som ska grävas. Har aktören ett markavtal beviljas normalt ett grävtillstånd inom tio dagar.

När det gäller Skultorp tätort är läget följande enligt Anna Möller:

Skanova (gamla Televerket) har sedan tidigare ett markavtal för sina befintliga teleledningar som omfattar hela Skövde kommun, men har ingen aktuell grävansökan.

Telenor (Bredbandsbolaget) har ett tidigare markavtal, men det gäller andra sträckor och är inte aktuellt för Skultorps tätort. Telenor har skickat in en grävansökan som inte färdigbehandlad än, men måste alltså först få ett markavtal med kommunen.

Skövde Fiber och Ip only har inga gällande avtal och har inte sökt grävtillstånd i nuläget.

Skövde stadsnät är kommunens egen nätbyggare, men där finns i dag inga planer för att dra fram fiber till hushållen i Skultorp.

Vill ha möte

Anna Möller säger att man nu söker företrädare för bolagen i syfte att bjuda in till ett informationsmöte i nästa vecka.

– Från kommunens sida vill vi skapa lika förutsättningar. Vi kommer inte ge ensamrätt för någon, men ser helst att man samförlägger för att undvika att samma gata grävs upp tre gånger. På vissa håll är det också ganska trångt under asfalten, berättar Anna Möller.

Kommunen kommer att ta fram ett standardavtal för att teckna markavtal i området. Därmed får alla lika förutsättningar.

Här reder hon ut i grova drag vad som gäller för grävningar i kommunal mark.

I grunden tecknas ett markavtal som styr nedläggningen av ledningar i kommunal mark.

Inget tillstånd

Vid grävning söker aktörerna ett särskilt tillstånd som gäller de sträckor som ska grävas. Har aktören ett markavtal beviljas normalt ett grävtillstånd inom tio dagar.

När det gäller Skultorp tätort är läget följande enligt Anna Möller:

Skanova (gamla Televerket) har sedan tidigare ett markavtal för sina befintliga teleledningar som omfattar hela Skövde kommun, men har ingen aktuell grävansökan.

Telenor (Bredbandsbolaget) har ett tidigare markavtal, men det gäller andra sträckor och är inte aktuellt för Skultorps tätort. Telenor har skickat in en grävansökan som inte färdigbehandlad än, men måste alltså först få ett markavtal med kommunen.

Skövde Fiber och Ip only har inga gällande avtal och har inte sökt grävtillstånd i nuläget.

Skövde stadsnät är kommunens egen nätbyggare, men där finns i dag inga planer för att dra fram fiber till hushållen i Skultorp.

Vill ha möte

Anna Möller säger att man nu söker företrädare för bolagen i syfte att bjuda in till ett informationsmöte i nästa vecka.

– Från kommunens sida vill vi skapa lika förutsättningar. Vi kommer inte ge ensamrätt för någon, men ser helst att man samförlägger för att undvika att samma gata grävs upp tre gånger. På vissa håll är det också ganska trångt under asfalten, berättar Anna Möller.

Kommunen kommer att ta fram ett standardavtal för att teckna markavtal i området. Därmed får alla lika förutsättningar.