26 feb 2016 11:56

26 feb 2016 11:56

Fler skolor får automatlarm

SKÖVDE: Efter branden i Skultorp

Skövde kommun kommer att utöka brandskyddet på skolor och förskolor.
25 enheter får automatlarm som kopplas till räddningstjänsten under de kommande tre åren.

Det är den senaste branden på Skogens förskola i Skultorp som aktualiserat frågan. Stora delar av den nya skolan förstördes i en anlagd brand.

Där fanns ett larm kopplat till ett bevakningsföretag. Larmet gick alltså först dit, en väktare åkte till platsen för att se vad som utlöst larmet och sedan tillkallades räddningstjänsten.

Kommunens fastighetsavdelning startade en utredning om vad det skulle kosta att öka skyddet och nu går politikerna i servicenämnden på den linjen.

Investeringen är relativt låg (200 000 kronor) men driftskostnaden ökar kraftigt (600 000 kronor).

– Ekonomiskt går det att diskutera om det här är klokt eller inte, men det handlar inte bara om vår plånbok, utan det finns andra skäl som överväger. En brand skapar stora problem i verksamheten för lärare och elever, säger ordförande Torbjörn Bergman (M).

Utbyggnaden sker under en treårsperiod där fler skolor och förskolor kommer få automatlarm kopplat direkt till räddningstjänsten under nattetid.

Utbygganden sker på skolor och på riskbenägna förskolor.

Det är den senaste branden på Skogens förskola i Skultorp som aktualiserat frågan. Stora delar av den nya skolan förstördes i en anlagd brand.

Där fanns ett larm kopplat till ett bevakningsföretag. Larmet gick alltså först dit, en väktare åkte till platsen för att se vad som utlöst larmet och sedan tillkallades räddningstjänsten.

Kommunens fastighetsavdelning startade en utredning om vad det skulle kosta att öka skyddet och nu går politikerna i servicenämnden på den linjen.

Investeringen är relativt låg (200 000 kronor) men driftskostnaden ökar kraftigt (600 000 kronor).

– Ekonomiskt går det att diskutera om det här är klokt eller inte, men det handlar inte bara om vår plånbok, utan det finns andra skäl som överväger. En brand skapar stora problem i verksamheten för lärare och elever, säger ordförande Torbjörn Bergman (M).

Utbyggnaden sker under en treårsperiod där fler skolor och förskolor kommer få automatlarm kopplat direkt till räddningstjänsten under nattetid.

Utbygganden sker på skolor och på riskbenägna förskolor.