26 feb 2016 16:32

26 feb 2016 16:32

Flyktingmottagandet har tagit tillfällig paus

SKÖVDE: Inga nyanlända under 2016

Socialtjänsten i Skövde tog emot 100 ensamkommande flyktingbarn förra året. I år har ingen flykting placerats i Skövde - hittills.
– Vi försöker hämta andan tillfälligt, beskriver socialchefen Saeed Ardané.

Sedan den 28 december förra året har flyktingmottagandet i Skövde kommun tagit en tillfällig paus. Orsaken till varför Migrationsverket plötsligt har upphört med sin utplacering av ensamkommande barn och ungdomar under 18 år är oklar, men för Socialtjänsten innebär det tid för nya förberedelser.

60 till i år

– Vi hade 160 ensamkommande barn i vår verksamhet förra året. Av dessa har 24 fått uppehållstillstånd och vårt fördelningstal för 2016 är 196 barn. Därför finns det utrymme för placering av 60 barn till, men i dagsläget vet vi inte när de kommer. De kan komma i morgon eller om flera veckor, säger Saeed Ardané och försöker ge en beskrivning av den ansträngda situationen för förvaltningen.

De senaste fyra åren har över tusen nyanlända med uppehållstillstånd kommit till kommunen, varav 282 bosatte sig i kommunen under 2015.

Under denna tid har migrationsenheten varit utsatt för hård press. Personalen har utökats från 25 till 87 anställda men läget är fortsatt kritiskt, beskriver Ardane.

Utöver arbetet med att lösa bostadsfrågan för de ensamkommande barnen, har den nyrekryterade personalen genomgått utbildningar.

– Det har varit otroligt tufft för hela förvaltningen och det finns många bitar där vi ännu inte lever upp till de lagar och krav som ställs på oss. Vi jobbar ju med enskilda individer som vi är skyldiga att ge en dräglig tillvaro och trygghet och som behöver mycket stöd och förberedelser för att komma in i det svenska samhället, och i dagsläget klarar vi inte en IVO-granskning, säger Ardané som vill framhålla både kommunens arbete och Skövdebornas stöd i arbetet med flyktingmottagandet:

– Det finns en bra samverkan mellan kommunens sektorer och jag är mycket tacksam och glad över att så många Skövdebor stöttat oss och hjälpt till och tagit emot barn i familjehemsplaceringar.

Sedan den 28 december förra året har flyktingmottagandet i Skövde kommun tagit en tillfällig paus. Orsaken till varför Migrationsverket plötsligt har upphört med sin utplacering av ensamkommande barn och ungdomar under 18 år är oklar, men för Socialtjänsten innebär det tid för nya förberedelser.

60 till i år

– Vi hade 160 ensamkommande barn i vår verksamhet förra året. Av dessa har 24 fått uppehållstillstånd och vårt fördelningstal för 2016 är 196 barn. Därför finns det utrymme för placering av 60 barn till, men i dagsläget vet vi inte när de kommer. De kan komma i morgon eller om flera veckor, säger Saeed Ardané och försöker ge en beskrivning av den ansträngda situationen för förvaltningen.

De senaste fyra åren har över tusen nyanlända med uppehållstillstånd kommit till kommunen, varav 282 bosatte sig i kommunen under 2015.

Under denna tid har migrationsenheten varit utsatt för hård press. Personalen har utökats från 25 till 87 anställda men läget är fortsatt kritiskt, beskriver Ardane.

Utöver arbetet med att lösa bostadsfrågan för de ensamkommande barnen, har den nyrekryterade personalen genomgått utbildningar.

– Det har varit otroligt tufft för hela förvaltningen och det finns många bitar där vi ännu inte lever upp till de lagar och krav som ställs på oss. Vi jobbar ju med enskilda individer som vi är skyldiga att ge en dräglig tillvaro och trygghet och som behöver mycket stöd och förberedelser för att komma in i det svenska samhället, och i dagsläget klarar vi inte en IVO-granskning, säger Ardané som vill framhålla både kommunens arbete och Skövdebornas stöd i arbetet med flyktingmottagandet:

– Det finns en bra samverkan mellan kommunens sektorer och jag är mycket tacksam och glad över att så många Skövdebor stöttat oss och hjälpt till och tagit emot barn i familjehemsplaceringar.