26 feb 2016 06:00

26 feb 2016 06:00

Livets brunn ska bort i vinnande förslag

SKÖVDE: Land Arkitektur AB ska utforma nya Hertig Johans torg och gata

Ett av Skövdes mest kända konstverk Livets brunn försvinner.
Det framgår av det förslag från Land Arkitektur AB som vann kommunens upphandling.
Arkitektens idéer ska nu bearbetas tillsammans med kommunen.

Konstverket Livets brunn invigdes 1950 och är Skövdes mest kända offentliga utsmyckning.

Nu finns det en överhängande risk att fontänen och de fyra statyerna av skulptören Ivar Johansson på Hertig Johans torg i centrala Skövde försvinner.

Land Arkitektur AB vann kommunens upphandling och får nu uppdraget att genomföra den aviserade ombyggnationen av Hertig Johans gata och torg.

Bör rivas

Enligt förslaget som vann kommunens gillande föreslår arkitekten att Livets Brunn rivs och att delar av fontänen återvänds på ett nytt sätt.

”Livets brunn ligger i dag lite olyckligt och blockerar kontakten mellan Hertig Johans gata och torget. Fontänen är typisk för sin tid; ett skådebröd att titta på men inte särskilt interaktiv och därför begränsad i sin funktion. Dessutom symboliserar skulpturgruppen, som vi uppfattar det, en syn på kvinna och man som är daterad”, heter det i arkitektens allmänna beskrivning.

Arkitekten är uppmuntrande till att flytta fontänen till ett annat område. I stället föreslår de att en ny vattenanläggning uppförs och som kommer att bli torgets nya huvudattraktion.

Flera förändringar

I förslaget ingår också flera andra förändringar av torget. Arkitekten anser att torget upplevs som ödsligt och överstort och de vill bryta ned torgets skala på olika nivåer.

Nya trädplanteringar, en cafépaviljong, mängder med sittplatser, andra nya planteringar och en utplaning av en mindre del av torget för vissa aktiviteter, såsom isbana eller boulebana, är de stora nyheterna.

Stor ombyggnation

SLA rapporterade i höstas om kommunens planer att bjuda in till arkitekttävling och att såväl Livets brunn som kullerstenen, stenbeläggningen ska i förslaget återanvändas, inte var heliga. Det ledde till protester bland kommuninvånarna men trots kritiken antog kommunen alltså ett förslag från en arkitekt som innebär att Livets brunn försvinner.

Helena Sävefjärd på upphandlingsenheten på Skövde kommun påpekar dock att kommunen och arkitektbolaget nu tillsammans ska bearbeta det ursprungliga förslaget. Senare i vår kommer kommunen att bjuda in till ett öppet informationsmöte där arbetet presenteras. Förslaget får ändå ses som en tydlig inriktning på vad som är att vänta.

Kommunen ska även bygga om Hertig Johans torg och gata och där lanseras det också en rad förändringar.

Stockholmsbaserade Land Arkitektur AB vann kommunens upphandling i konkurrens med fem andra företag. Inget lokalt företag fanns med i processen.

Skövde kommun har avsatt 30 miljoner kronor för ombyggnationen som planeras att starta under senhösten 2016 och ska genomföras i etapper under några år.

Konstverket Livets brunn invigdes 1950 och är Skövdes mest kända offentliga utsmyckning.

Nu finns det en överhängande risk att fontänen och de fyra statyerna av skulptören Ivar Johansson på Hertig Johans torg i centrala Skövde försvinner.

Land Arkitektur AB vann kommunens upphandling och får nu uppdraget att genomföra den aviserade ombyggnationen av Hertig Johans gata och torg.

Bör rivas

Enligt förslaget som vann kommunens gillande föreslår arkitekten att Livets Brunn rivs och att delar av fontänen återvänds på ett nytt sätt.

”Livets brunn ligger i dag lite olyckligt och blockerar kontakten mellan Hertig Johans gata och torget. Fontänen är typisk för sin tid; ett skådebröd att titta på men inte särskilt interaktiv och därför begränsad i sin funktion. Dessutom symboliserar skulpturgruppen, som vi uppfattar det, en syn på kvinna och man som är daterad”, heter det i arkitektens allmänna beskrivning.

Arkitekten är uppmuntrande till att flytta fontänen till ett annat område. I stället föreslår de att en ny vattenanläggning uppförs och som kommer att bli torgets nya huvudattraktion.

Flera förändringar

I förslaget ingår också flera andra förändringar av torget. Arkitekten anser att torget upplevs som ödsligt och överstort och de vill bryta ned torgets skala på olika nivåer.

Nya trädplanteringar, en cafépaviljong, mängder med sittplatser, andra nya planteringar och en utplaning av en mindre del av torget för vissa aktiviteter, såsom isbana eller boulebana, är de stora nyheterna.

Stor ombyggnation

SLA rapporterade i höstas om kommunens planer att bjuda in till arkitekttävling och att såväl Livets brunn som kullerstenen, stenbeläggningen ska i förslaget återanvändas, inte var heliga. Det ledde till protester bland kommuninvånarna men trots kritiken antog kommunen alltså ett förslag från en arkitekt som innebär att Livets brunn försvinner.

Helena Sävefjärd på upphandlingsenheten på Skövde kommun påpekar dock att kommunen och arkitektbolaget nu tillsammans ska bearbeta det ursprungliga förslaget. Senare i vår kommer kommunen att bjuda in till ett öppet informationsmöte där arbetet presenteras. Förslaget får ändå ses som en tydlig inriktning på vad som är att vänta.

Kommunen ska även bygga om Hertig Johans torg och gata och där lanseras det också en rad förändringar.

Stockholmsbaserade Land Arkitektur AB vann kommunens upphandling i konkurrens med fem andra företag. Inget lokalt företag fanns med i processen.

Skövde kommun har avsatt 30 miljoner kronor för ombyggnationen som planeras att starta under senhösten 2016 och ska genomföras i etapper under några år.