26 feb 2016 09:48

26 feb 2016 09:58

Moderkaksrest kvar i kroppen

IVO

Tio månader efter förlossningen upptäcktes rester av moderkakan i kroppen hos en patient.

Kvinnan opererades akut, och anmälde Skaraborgs sjukhus till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Sex månader efter förlossningen kontaktades den gynekologiska mottagningen på grund av riklig menstruation, men det fanns inga tecken på en ihållande blödning. Fyra månader senare återkom kvinnan på grund av en större blödning. I sitt förslag till beslut ger inte Ivo någon kritik.

Kvinnan opererades akut, och anmälde Skaraborgs sjukhus till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Sex månader efter förlossningen kontaktades den gynekologiska mottagningen på grund av riklig menstruation, men det fanns inga tecken på en ihållande blödning. Fyra månader senare återkom kvinnan på grund av en större blödning. I sitt förslag till beslut ger inte Ivo någon kritik.