26 feb 2016 19:12

26 feb 2016 19:12

Politisk oenighet om bygglov

SKÖVDE: Fastighetsägare får bygga – och böta

En fastighetsägare i ett mindre samhälle i norra Skövde påbörjade en ombyggnad utan lov. Nu får han 11 000 kronor i sanktionsavgift, men byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand och godkänner fortsatt ombyggnad.

Oenigheten var dock stor. Tjänstemannaförslaget från bygglovsenheten innebar att fastighetsägaren skulle bli tvungen att återställa de förändringar som påbörjats utan lov, bland annat en vindskupa.

Bostadshuset ses som kulturhistoriskt värdefullt. Både byggnaden och området ses som viktig kulturhistorisk landsbygdsmiljö enligt en inventering från 1980-talet. Förändringar bör därför smälta in i omgivningen anser tjänstemännen.

Socialdemokraterna ville gå på tjänstemännens linje, men politikerna i Alliansen röstade igenom att fastighetsägaren ska få göra ändringarna. Sanktionsavgiften blir dock kvar.

– Tjänstemännen har inte fel, men som politiker kan vi göra en bredare analys. Vi gör en annan bedömning. Här har till exempel inte grannarna haft några invändningar, säger ordföranden Magnus Hammar Borsch (M), som tonar ner de kulturhistoriska värdena.

Han ifrågasätter också betydelsen av kommunens eget kulturmiljöprogram och anser att det behöver moderniseras.

Kört över

Vid flera tillfällen har Alliansen och Socialdemokraterna varit oense i bygglovsärenden där kulturvärden berörs.

Politikerna har tidigare gått emot tjänstemännen i den återkommande frågan om svarta eller röda tak i Skövdes 50-talsområden. Att politikerna nu på nytt kört över tjänstemannaförslaget är inte helt lyckat enligt bygglovschefen Claus Clausen.

– Vi ser att vi kan få problem med kontinuiteten i besluten. Vi tycker att vi följer lagstiftningen i vårt förslag, säger bygglovschefen Claus Clausen.

Oenigheten var dock stor. Tjänstemannaförslaget från bygglovsenheten innebar att fastighetsägaren skulle bli tvungen att återställa de förändringar som påbörjats utan lov, bland annat en vindskupa.

Bostadshuset ses som kulturhistoriskt värdefullt. Både byggnaden och området ses som viktig kulturhistorisk landsbygdsmiljö enligt en inventering från 1980-talet. Förändringar bör därför smälta in i omgivningen anser tjänstemännen.

Socialdemokraterna ville gå på tjänstemännens linje, men politikerna i Alliansen röstade igenom att fastighetsägaren ska få göra ändringarna. Sanktionsavgiften blir dock kvar.

– Tjänstemännen har inte fel, men som politiker kan vi göra en bredare analys. Vi gör en annan bedömning. Här har till exempel inte grannarna haft några invändningar, säger ordföranden Magnus Hammar Borsch (M), som tonar ner de kulturhistoriska värdena.

Han ifrågasätter också betydelsen av kommunens eget kulturmiljöprogram och anser att det behöver moderniseras.

Kört över

Vid flera tillfällen har Alliansen och Socialdemokraterna varit oense i bygglovsärenden där kulturvärden berörs.

Politikerna har tidigare gått emot tjänstemännen i den återkommande frågan om svarta eller röda tak i Skövdes 50-talsområden. Att politikerna nu på nytt kört över tjänstemannaförslaget är inte helt lyckat enligt bygglovschefen Claus Clausen.

– Vi ser att vi kan få problem med kontinuiteten i besluten. Vi tycker att vi följer lagstiftningen i vårt förslag, säger bygglovschefen Claus Clausen.