29 feb 2016 21:14

29 feb 2016 21:14

20 eller 30? – oenighet om målen för maten

SKÖVDE: Kommunfullmäktige debatterade ny måltidspolicy

Hur stor andel av den mat som serveras i de kommunala köken ska vara ekologisk?

Politikerna var oense, men de borgerliga partiernas förslag vann efter omröstning.

3,5 miljoner mål mat lagas årligen till omsorgen, förskolorna och skolorna. Enligt måltidspolicyn som fullmäktige beslutade om på måndagskvällen ska lägst 20 procent av livsmedlen vara ekologiska.

I praktiken är målet redan uppnått – utfallet är i dag cirka 27 procent och vissa enheter klarar 40 procent.

– Dit har köken nått bara genom att jobba smartare. De är stolta över resultaten och vill fortsätta, då finns ingen anledning för oss att sätta ett lägre mål. Socialdemokraterna tycker att vi ska sikta på 30 procent ekologiskt, sa Ann Lindgren, (S).

Servicenämndens ordförande, Torbjörn Bergman (M), menade att köken på några år snabbt ökat andelen ekologisk mat och klarat det genom att samtidigt följa de upphandlade avtalen noggrannare.

De 20 procent är ett golv betonade Bergman, men högre ambitioner kommer att kräva ytterligare resurser.

– Vi har redan behov av mer pengar för att målet om att klara svenska animalier, sa Bergman, som ansåg att policyn har höga mål.

– Vi har en tuff ambition när det gäller svenska livsmedel.

MP ville mer

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville gå ännu länge.

– Regionen har 40 procent som mål och vi ska inte vara sämre. 40 procent 2016, 50 procent år 2020 och på sikt 100 procent borde vara målet, sa Elisabeth Gustavsson, MP.

– Fullständigt orealistiskt och kostnadsdrivande, replikerade Bergman på hundraprocentsmålet.

Miljöpartiet var mycket aktivt i debatten och argumenterade för att höga mål gynnar ekologisk produktion och minskar risken för gifter i maten

– Jag tycker att vi borde vara föregångare och visionärer och därför ha höga mål, inte låga, sa Jasmin Vizlin och pekade på vikten av att ytterligare minska importen till förmån för svensk mat.

Många politiker passade på att delge lyssnarna sina matvanor. Slagfärdigast var Marcus Nohlberg (M) som efter 13 år som vegetarian nu dundrade mot ”vegetarismen” och förklarade att han blivit allätare – det människan är anpassad att vara enligt honom.

Slutligen ställdes föreslagna 20 procent mot S-alternativet om 30 procent. 20 procent vann sedan Sverigedemokraterna lagt ned fem av sex röster. Då segrade ursprungsförslaget med 30 röster mot 26.

3,5 miljoner mål mat lagas årligen till omsorgen, förskolorna och skolorna. Enligt måltidspolicyn som fullmäktige beslutade om på måndagskvällen ska lägst 20 procent av livsmedlen vara ekologiska.

I praktiken är målet redan uppnått – utfallet är i dag cirka 27 procent och vissa enheter klarar 40 procent.

– Dit har köken nått bara genom att jobba smartare. De är stolta över resultaten och vill fortsätta, då finns ingen anledning för oss att sätta ett lägre mål. Socialdemokraterna tycker att vi ska sikta på 30 procent ekologiskt, sa Ann Lindgren, (S).

Servicenämndens ordförande, Torbjörn Bergman (M), menade att köken på några år snabbt ökat andelen ekologisk mat och klarat det genom att samtidigt följa de upphandlade avtalen noggrannare.

De 20 procent är ett golv betonade Bergman, men högre ambitioner kommer att kräva ytterligare resurser.

– Vi har redan behov av mer pengar för att målet om att klara svenska animalier, sa Bergman, som ansåg att policyn har höga mål.

– Vi har en tuff ambition när det gäller svenska livsmedel.

MP ville mer

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville gå ännu länge.

– Regionen har 40 procent som mål och vi ska inte vara sämre. 40 procent 2016, 50 procent år 2020 och på sikt 100 procent borde vara målet, sa Elisabeth Gustavsson, MP.

– Fullständigt orealistiskt och kostnadsdrivande, replikerade Bergman på hundraprocentsmålet.

Miljöpartiet var mycket aktivt i debatten och argumenterade för att höga mål gynnar ekologisk produktion och minskar risken för gifter i maten

– Jag tycker att vi borde vara föregångare och visionärer och därför ha höga mål, inte låga, sa Jasmin Vizlin och pekade på vikten av att ytterligare minska importen till förmån för svensk mat.

Många politiker passade på att delge lyssnarna sina matvanor. Slagfärdigast var Marcus Nohlberg (M) som efter 13 år som vegetarian nu dundrade mot ”vegetarismen” och förklarade att han blivit allätare – det människan är anpassad att vara enligt honom.

Slutligen ställdes föreslagna 20 procent mot S-alternativet om 30 procent. 20 procent vann sedan Sverigedemokraterna lagt ned fem av sex röster. Då segrade ursprungsförslaget med 30 röster mot 26.