29 feb 2016 10:43

29 feb 2016 10:43

Brister i Lex Sarah

SKÖVDE: Kunskapen bland anställda för låg

Det finns brister när det gäller kunskap om Lex Sarah-anmälningar. Informationen ska nu utökas ytterligare.

I kvalitetsberättelsen gällande socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, konstaterar vård- och omsorgsnämnden att det finns brister bland anställda när det gäller kunskap kring rapportering av missförhållanden och avvikelser. Enhetschefen ansvarar för att alla medarbetare vet vad en Lex Sarah-anmälan innebär. Enligt rapporten finns det med stor sannolikhet mörkertal.

– Det pågår informationsarbete och vi har kommit hyfsat långt. Man måste släppa rädslan och våga ta upp brister i verksamheten. Meningen är ju att det ska bli bättre för patienterna, säger Per Granath, chef för vård och omsorg.

I kvalitetsberättelsen gällande socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, konstaterar vård- och omsorgsnämnden att det finns brister bland anställda när det gäller kunskap kring rapportering av missförhållanden och avvikelser. Enhetschefen ansvarar för att alla medarbetare vet vad en Lex Sarah-anmälan innebär. Enligt rapporten finns det med stor sannolikhet mörkertal.

– Det pågår informationsarbete och vi har kommit hyfsat långt. Man måste släppa rädslan och våga ta upp brister i verksamheten. Meningen är ju att det ska bli bättre för patienterna, säger Per Granath, chef för vård och omsorg.