29 feb 2016 11:13

29 feb 2016 11:13

Lång väntan

SKÖVDE

För det sista kvartalet 2015 rapporterar vård- och omsorgsnämnden att tio beslut om boende inom ramen för socialtjänstlagen inte hade verkställts inom tre månader, samt att sju beslut inom ramen för LSS inte hade verkställts inom tre månader.

En person har väntat längre än ett år på bostad. Önskemålen om boende på en viss plats, kontaktpersoner med särskilda krav etc, har inte gått att tillgodose.

– Vi ser inget oroväckande i den här rapporten, säger Per Granath, chef för sektor vård och omsorg.

En person har väntat längre än ett år på bostad. Önskemålen om boende på en viss plats, kontaktpersoner med särskilda krav etc, har inte gått att tillgodose.

– Vi ser inget oroväckande i den här rapporten, säger Per Granath, chef för sektor vård och omsorg.