29 feb 2016 14:28

29 feb 2016 16:04

Ny tradition för studenterna i år

NYHETER: Gemensamt utspring

En ny studenttradition skapas i år – Kavelbro och Västerhöjd har gemensamt utspring från Arena Skövde.
– Det är naturligt eftersom vi alla ingår i Gymnasium Skövde, säger rektor Eva Hjerpe.

Ledningen för Gymnasium Skövde försökte redan under förra året att för första gången få till ett gemensamt studentfirande för Kavelbro och Västerhöjd. Den gången blev det inget. Men nu är allt klart inför ett jätteutspring för Skövdes alla studenter vid Arena Skövde den 3 juni i år. Alla studenter – sammanlagt handlar det om över 600 elever, drygt 400 från Västerhöjd och drygt 200 från Kavelbro – ska för första gången ha ett gemensamt utspring trots att de går vid olika skolor.

– Men även om skolorna ligger på två olika platser är vi ju Gymnasium Skövde, så det är helt naturligt att vi har ett gemensamt utspring. Men avslutningsprogrammen hålls som vanligt på respektive skola, säger Eva Hjerpe, rektor på Västerhöjd.

Det är rektorerna vid Kavelbro och Västerhöjd som tillsammans med skolornas studentkommittéer har kommit fram till ett gemensamt utspring.

– Vi har haft diskussioner och har även varit ute i klasserna och informerat och vi har i alla fall inte nåtts av några negativa åsikter.

I förra årets diskussioner om ett eventuellt gemensamt utspring var en av frågorna hur alla anhöriga som skulle ta emot ”sin” student utanför Arena Skövde i så fall skulle få plats.

– Vi tror inte att det blir något problem utan räknar med att det finns utrymme.

Denna nya tradition innebär också att den efterföljande kortegen helt utgår från Arena Skövde.

Även gymnasiechefen Johan Rahmberg är nöjd med nyordningen.

– Jag ser mycket positivt på detta.

Ledningen för Gymnasium Skövde försökte redan under förra året att för första gången få till ett gemensamt studentfirande för Kavelbro och Västerhöjd. Den gången blev det inget. Men nu är allt klart inför ett jätteutspring för Skövdes alla studenter vid Arena Skövde den 3 juni i år. Alla studenter – sammanlagt handlar det om över 600 elever, drygt 400 från Västerhöjd och drygt 200 från Kavelbro – ska för första gången ha ett gemensamt utspring trots att de går vid olika skolor.

– Men även om skolorna ligger på två olika platser är vi ju Gymnasium Skövde, så det är helt naturligt att vi har ett gemensamt utspring. Men avslutningsprogrammen hålls som vanligt på respektive skola, säger Eva Hjerpe, rektor på Västerhöjd.

Det är rektorerna vid Kavelbro och Västerhöjd som tillsammans med skolornas studentkommittéer har kommit fram till ett gemensamt utspring.

– Vi har haft diskussioner och har även varit ute i klasserna och informerat och vi har i alla fall inte nåtts av några negativa åsikter.

I förra årets diskussioner om ett eventuellt gemensamt utspring var en av frågorna hur alla anhöriga som skulle ta emot ”sin” student utanför Arena Skövde i så fall skulle få plats.

– Vi tror inte att det blir något problem utan räknar med att det finns utrymme.

Denna nya tradition innebär också att den efterföljande kortegen helt utgår från Arena Skövde.

Även gymnasiechefen Johan Rahmberg är nöjd med nyordningen.

– Jag ser mycket positivt på detta.