29 feb 2016 18:14

29 feb 2016 18:14

Oljeläckage vid tågbranden

VÄRING

Vid tågbranden i Väring den 19 februari läckte det ut mineralolja från tåget.

I dagsläget är det inte känt hur mycket som läckte ut eller i vilken omfattning det har trängt ner i marken. Oljespill syntes tydligt på rälsen efter olyckan.

Teströr har satts ner i marken vid banvallen men där kunde man inte upptäcka någon olja. Olyckan inträffade utanför vattenskyddsområde och enligt räddningstjänsten finns det inga enskilda dricksvattentäkter i närheten.

I dagsläget är det inte känt hur mycket som läckte ut eller i vilken omfattning det har trängt ner i marken. Oljespill syntes tydligt på rälsen efter olyckan.

Teströr har satts ner i marken vid banvallen men där kunde man inte upptäcka någon olja. Olyckan inträffade utanför vattenskyddsområde och enligt räddningstjänsten finns det inga enskilda dricksvattentäkter i närheten.