29 feb 2016 16:15

29 feb 2016 16:15

Vill slippa fler besparingskrav

SKÖVDE: Vård- och omsorgsnämnden har nått gränsen för effektivisering

Vården och omsorgen i Skövde står inför stora utmaningar. Hemvården dras med underskott och behov av äldrevård ökar.
Inför 2017 önskar nämnden att bli undantagen från besparingskrav.

Antalet äldre i Skövde ökar med mellan 150 och 170 personer årligen, och vård- och omsorgsnämndens prognos pekar på att ungefär var tredje är en person med särskilda behov.

Demografidiagrammet visar att det förra året fanns 10 244 personer som behövde äldreomsorg, och att den siffran år 2024 kommer att vara 11 599.

– Antalet äldre ökar, och kommer att göra det i än högre takt från cirka 2020, 2025, säger Per Granath, chef för sektor vård och omsorg.

Till hösten öppnas 11 platser på Norrmalms äldreboende och 2020 utökas Ekedal med 50 platser.

Hemvården utreds

Hemvården redovisar underskott i sin verksamhet sedan flera år. Man klarar inte det produktivitetskrav som nämnden har satt upp.

– Det pågår ett stort utredningsarbete. Hemvården är mångbottnad och komplex, säger Theres Sahlström (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Effektiviseringskraven har inneburit att man minskat på personalen på särskilda boenden och gruppbostäder. I dag är bemanningen i Skövde låg jämfört med många andra kommuner, och på många enheter för låg för att hantera allt mer frekventa hot- och våldssituationer.

– Vi behöver stärka bemanningen på LSS-boenden, på flera ställen finns det tung problematik, säger Per Granath.

Måste ändra arbetssätt

Även efterfrågan på LSS-boenden ökar och kommunen har planer för utbyggnad. Men överraskningar kan dyka upp.

– I år har vi fått in 17 ansökningar om LSS-boenden som vi inte hade förutsett, och flera kommer från andra kommuner.

Inför 2017 önskar nu nämnden att man ska undantas från besparingskrav på cirka åtta miljoner kronor. De senaste sex, sju åren har man effektiviserat rejält.

– Nämnden har fått ökade anslag hela tiden, men vi har bromsat kostnadsutvecklingen med 70 miljoner kronor. Om vi skulle fortsätta bedriva verksamheten på samma sätt skulle det resultera i hutlösa skattehöjningar, säger Theres Sahlström.

– Vi måste se över våra arbetssätt, för man kan inte bara lägga till hela tiden. Det har vi jobbat med intensivt under många år.

Antalet äldre i Skövde ökar med mellan 150 och 170 personer årligen, och vård- och omsorgsnämndens prognos pekar på att ungefär var tredje är en person med särskilda behov.

Demografidiagrammet visar att det förra året fanns 10 244 personer som behövde äldreomsorg, och att den siffran år 2024 kommer att vara 11 599.

– Antalet äldre ökar, och kommer att göra det i än högre takt från cirka 2020, 2025, säger Per Granath, chef för sektor vård och omsorg.

Till hösten öppnas 11 platser på Norrmalms äldreboende och 2020 utökas Ekedal med 50 platser.

Hemvården utreds

Hemvården redovisar underskott i sin verksamhet sedan flera år. Man klarar inte det produktivitetskrav som nämnden har satt upp.

– Det pågår ett stort utredningsarbete. Hemvården är mångbottnad och komplex, säger Theres Sahlström (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Effektiviseringskraven har inneburit att man minskat på personalen på särskilda boenden och gruppbostäder. I dag är bemanningen i Skövde låg jämfört med många andra kommuner, och på många enheter för låg för att hantera allt mer frekventa hot- och våldssituationer.

– Vi behöver stärka bemanningen på LSS-boenden, på flera ställen finns det tung problematik, säger Per Granath.

Måste ändra arbetssätt

Även efterfrågan på LSS-boenden ökar och kommunen har planer för utbyggnad. Men överraskningar kan dyka upp.

– I år har vi fått in 17 ansökningar om LSS-boenden som vi inte hade förutsett, och flera kommer från andra kommuner.

Inför 2017 önskar nu nämnden att man ska undantas från besparingskrav på cirka åtta miljoner kronor. De senaste sex, sju åren har man effektiviserat rejält.

– Nämnden har fått ökade anslag hela tiden, men vi har bromsat kostnadsutvecklingen med 70 miljoner kronor. Om vi skulle fortsätta bedriva verksamheten på samma sätt skulle det resultera i hutlösa skattehöjningar, säger Theres Sahlström.

– Vi måste se över våra arbetssätt, för man kan inte bara lägga till hela tiden. Det har vi jobbat med intensivt under många år.