01 mar 2016 06:00

01 mar 2016 06:00

"Bygg tätare och högre"

SKÖVDE: Fastighetsägarna yttrar sig över fördjupade översiktsplanen

Fastighetsägarna vill se ännu mer förtätning av Skövdes centrum än vad som kommer frami den fördjupade översiktsplanen.
– Det finns plats att bygga tätare och på höjden så att det skapas fler bostäder, säger Mattias Peterson.

I sitt yttrande framhåller Fastighetsägarna att Skövde kommun tagit ett angeläget och bra helhetsgrepp över stadens fortsatta utveckling i den fördjupade översiktsplanen som varit utställd för granskning fram till i går.

– Det finns mycket som är positivt och stadskärnan i Skaraborgs största centralort är viktig och måste vara den självklara centralpunkten med stark dragningskraft, säger Mattias Peterson på branschorganisationen Fastighetsägarna.

Bygga tätare

Det finns dock flera punkter där man tycker att kommunen låser in sig i detaljer.

Detta rör främst vilka former av husbyggnader som kommunen tänkt sig på de områden som pekas ut för framtida bostadsbyggande. Fastighetsägarna anser även att det finns stora möjligheter till ännu mer förtätning än vad som kommer fram i den fördjupade översiktsplanen.

– Vi tycker det är synd att man redan nu vill låsa sig fast vid vilken typ av bebyggelse man tänker sig i stället för att ange hur många lägenheter man vill se i varje område.

– På det viset begränsar man till stor del entreprenörens utrymme för kreativa lösningar som skulle kunna innebära ännu fler bostäder, säger Mattias Peterson.

I översiktsplanen anges flera grönområden där kommunen ser möjligheter till framtida bebyggelse.

Höjd skapar ytor

Fastighetsägarna pekar ut områden kring SLA-huset i kvarteret Diana, Garpaparken, Nyströms kullar, Boulogner och ytor utmed Vadsboleden där man anser att det går att skapa ännu mer byggbar yta än vad som framkommer i översiktsplanen. Man nämner även en möjlig samlokalisering av flera skolor som skulle frigöra områden för bostadsbyggande.

– I Skövde är man försiktig med att bygga på höjden och vi tror att det med punkthus på mindre ytor går att skapa bostäder med grönområden om man bygger lite högre. Det kan också vara lättare att få ekonomi i ett sådant projekt, säger Mattias Peterson.

När Hertig Johans gata breddas och blir gångfartsområde med fiskbensparkeringar bör detta även ske på motsatta sidan utmed Kyrkogatan, anser Fastighetsägarna som även vill se fler – inte färre – centrala p-platser.

– Det finns oroväckande formuleringar om begränsad tillgänglighet till stadskärnan för bilister

I sitt yttrande framhåller Fastighetsägarna att Skövde kommun tagit ett angeläget och bra helhetsgrepp över stadens fortsatta utveckling i den fördjupade översiktsplanen som varit utställd för granskning fram till i går.

– Det finns mycket som är positivt och stadskärnan i Skaraborgs största centralort är viktig och måste vara den självklara centralpunkten med stark dragningskraft, säger Mattias Peterson på branschorganisationen Fastighetsägarna.

Bygga tätare

Det finns dock flera punkter där man tycker att kommunen låser in sig i detaljer.

Detta rör främst vilka former av husbyggnader som kommunen tänkt sig på de områden som pekas ut för framtida bostadsbyggande. Fastighetsägarna anser även att det finns stora möjligheter till ännu mer förtätning än vad som kommer fram i den fördjupade översiktsplanen.

– Vi tycker det är synd att man redan nu vill låsa sig fast vid vilken typ av bebyggelse man tänker sig i stället för att ange hur många lägenheter man vill se i varje område.

– På det viset begränsar man till stor del entreprenörens utrymme för kreativa lösningar som skulle kunna innebära ännu fler bostäder, säger Mattias Peterson.

I översiktsplanen anges flera grönområden där kommunen ser möjligheter till framtida bebyggelse.

Höjd skapar ytor

Fastighetsägarna pekar ut områden kring SLA-huset i kvarteret Diana, Garpaparken, Nyströms kullar, Boulogner och ytor utmed Vadsboleden där man anser att det går att skapa ännu mer byggbar yta än vad som framkommer i översiktsplanen. Man nämner även en möjlig samlokalisering av flera skolor som skulle frigöra områden för bostadsbyggande.

– I Skövde är man försiktig med att bygga på höjden och vi tror att det med punkthus på mindre ytor går att skapa bostäder med grönområden om man bygger lite högre. Det kan också vara lättare att få ekonomi i ett sådant projekt, säger Mattias Peterson.

När Hertig Johans gata breddas och blir gångfartsområde med fiskbensparkeringar bör detta även ske på motsatta sidan utmed Kyrkogatan, anser Fastighetsägarna som även vill se fler – inte färre – centrala p-platser.

– Det finns oroväckande formuleringar om begränsad tillgänglighet till stadskärnan för bilister