01 mar 2016 15:22

01 mar 2016 15:24

Enkäten gav svar på kulturfrågor

SKÖVDE: Enkätsvaren till kulturplanen sammanställda

Under hösten delades en enkät ut bland Skövdebor samt till föreningar och studieförbund. Enkäten syftade till att hämta in idéer på hur Skövdes kulturplan skulle utformas. Nu blir det emellertid inget av med den tänkta kulturplanen eftersom kultur- och fritidsförvaltningen slagits ihop.

Enkäten som bland annat delades ut på matfestivalen hade syftet att fånga upp åsikter om hur Skövdes kulturliv skulle kunna förbättras. Enkätsvaren från allmänheten, studieförbund och föreningar med en kulturagenda skulle bidra till att utforma en ny kulturplan för kommunen.

Gensvaret från dem som fyllt i enkäten var relativt bra med 437 svar. Under en shoppinghelg samt under Kulturkalaset bjöd man även in barn till att göra teckningar av saker de önskar av kommunen, det resulterade i att 43 stycken teckningar lämnades in.

En förvaltning

Nu blir det ingen kulturplan som det var tänkt från början eftersom kultur- och fritidsavdelningen slagits ihop till en förvaltning, men man hoppas på att en ny plan ska presenteras i slutet på året.

– Vi får kroka arm med fritidsavdelningen nu i stället så att vi kan arbeta fram en ny gemensam kultur- och fritidsplan, säger Christina Nettelbladh - Malm. Men många enkätsvar kommer ändå till nytta, vi har skickat vidare en del synpunkter till olika avdelningar. Till exempel har biblioteket och konstmuseet fått ta del av en del önskemål, säger hon.

Prata med föreningar

– Vi får även gå ut på nytt och prata med föreningar och studieförbund och hålla dialogmöten, en del synpunkter är ju färskvara och måste uppdateras, säger enhetschefen för tillväxt och kulturutveckling, Christina Nettelbladh - Malm.

Enkätsvaren innehåller många olika förslag på förbättringar. Några exempel är; mer barnbio, mer djur, ett badhus vid dagiset Hattstugan och ett pariserhjul på Billingen. Ett konserthus, ett föreningshus samt en satsning på Skövde museum är några andra önskemål i enkätsvaren.

 

Enkäten som bland annat delades ut på matfestivalen hade syftet att fånga upp åsikter om hur Skövdes kulturliv skulle kunna förbättras. Enkätsvaren från allmänheten, studieförbund och föreningar med en kulturagenda skulle bidra till att utforma en ny kulturplan för kommunen.

Gensvaret från dem som fyllt i enkäten var relativt bra med 437 svar. Under en shoppinghelg samt under Kulturkalaset bjöd man även in barn till att göra teckningar av saker de önskar av kommunen, det resulterade i att 43 stycken teckningar lämnades in.

En förvaltning

Nu blir det ingen kulturplan som det var tänkt från början eftersom kultur- och fritidsavdelningen slagits ihop till en förvaltning, men man hoppas på att en ny plan ska presenteras i slutet på året.

– Vi får kroka arm med fritidsavdelningen nu i stället så att vi kan arbeta fram en ny gemensam kultur- och fritidsplan, säger Christina Nettelbladh - Malm. Men många enkätsvar kommer ändå till nytta, vi har skickat vidare en del synpunkter till olika avdelningar. Till exempel har biblioteket och konstmuseet fått ta del av en del önskemål, säger hon.

Prata med föreningar

– Vi får även gå ut på nytt och prata med föreningar och studieförbund och hålla dialogmöten, en del synpunkter är ju färskvara och måste uppdateras, säger enhetschefen för tillväxt och kulturutveckling, Christina Nettelbladh - Malm.

Enkätsvaren innehåller många olika förslag på förbättringar. Några exempel är; mer barnbio, mer djur, ett badhus vid dagiset Hattstugan och ett pariserhjul på Billingen. Ett konserthus, ett föreningshus samt en satsning på Skövde museum är några andra önskemål i enkätsvaren.