01 mar 2016 09:30

01 mar 2016 09:30

Flyttar pengar för hotellås

SKÖVDE

Vård- och omsorg ombudgeterar drygt tre miljoner kronor för investeringar som inte genomfördes 2015.

Drygt två och en halv miljon förs över till sektor service för att installera hotellås till särskilt boende. Den boende får troligen en tag som låser upp dörren automatiskt. Dörren är alltid upplåst från insidan.

– Det gäller i första hand samtliga demensboenden och korttidsboenden. Sedan avgör vi hur vi fullföljer resten, säger Per Granath, chef för sektorn.

Drygt två och en halv miljon förs över till sektor service för att installera hotellås till särskilt boende. Den boende får troligen en tag som låser upp dörren automatiskt. Dörren är alltid upplåst från insidan.

– Det gäller i första hand samtliga demensboenden och korttidsboenden. Sedan avgör vi hur vi fullföljer resten, säger Per Granath, chef för sektorn.