01 mar 2016 18:35

01 mar 2016 18:37

Öppnar för ännu en stor gala i Skövde

Nytt förslag från kultur- och fritidsnämnden

Idrottsgalan, Kulturgalan och Näringslivsgalan ska fortsätta arrangeras i Skövde. Dessutom ska det vartannat år arrangeras ytterligare en gala.
Det är kultur- och fritidsnämndens senaste förslag.

Under 2015 kom först beskedet att Idrottsgalan 2016 ställs in på grund av att de ekonomiska musklerna inte fanns. Sedermera blev det ändå en gala och nu verkar den traditionen kunna fortsätta. Åtminstone om kultur- och fritidsnämnden får som de vill.

Nämnden har nämligen beslutat att föreslå kommunstyrelsen att avsätta marknadsföringsmedel för både Idrottsgalan, Kulturgalan och Näringslivsgalan de kommande åren. Idrottsgalan och Näringslivsgalan ska fortsätta anordnas varje år och Kulturgalan vartannat.

– Vi är väldigt positiva till de här galorna, säger nämndens ordförande Kaj-Eve Enroth (FP).

Nämnden föreslår att man avsätter 400 000 kronor under 2016, där Idrottsgalan redan anordnats, och sedan 700 000 kronor under 2017 samt under 2018.

Arrangörerna av galorna har sedan möjlighet att själva söka sponsring. ”Det skulle underlätta avsevärt om finansieringen kan lösas med medel från kommunstyrelsen till alla galor samt att de alla ges möjligheten att söka sponsring enligt den modell som Idrottsgalan använt” skriver nämnden i sitt beslut.

– Nu är det upp till kommunstyrelsen att besluta om man vill avsätta pengar, säger Enroth.

I de 700 000 kronorna för 2017 när Kulturgalan inte hålls föreslår man att en ny ytterligare gala arrangeras.

– Det finns en öppning de år när Kulturgalan inte anordnas att skapa något annat. Vad det blir vet vi inte men det finns jättemånga möjligheter, säger kultur- och fritidschefen Katarina Strömgren Sandh.

Bland annat nämner de en innovationsgala, mångfaldsgala eller en ungdomsgala som tänkbara alternativ.

Under 2015 kom först beskedet att Idrottsgalan 2016 ställs in på grund av att de ekonomiska musklerna inte fanns. Sedermera blev det ändå en gala och nu verkar den traditionen kunna fortsätta. Åtminstone om kultur- och fritidsnämnden får som de vill.

Nämnden har nämligen beslutat att föreslå kommunstyrelsen att avsätta marknadsföringsmedel för både Idrottsgalan, Kulturgalan och Näringslivsgalan de kommande åren. Idrottsgalan och Näringslivsgalan ska fortsätta anordnas varje år och Kulturgalan vartannat.

– Vi är väldigt positiva till de här galorna, säger nämndens ordförande Kaj-Eve Enroth (FP).

Nämnden föreslår att man avsätter 400 000 kronor under 2016, där Idrottsgalan redan anordnats, och sedan 700 000 kronor under 2017 samt under 2018.

Arrangörerna av galorna har sedan möjlighet att själva söka sponsring. ”Det skulle underlätta avsevärt om finansieringen kan lösas med medel från kommunstyrelsen till alla galor samt att de alla ges möjligheten att söka sponsring enligt den modell som Idrottsgalan använt” skriver nämnden i sitt beslut.

– Nu är det upp till kommunstyrelsen att besluta om man vill avsätta pengar, säger Enroth.

I de 700 000 kronorna för 2017 när Kulturgalan inte hålls föreslår man att en ny ytterligare gala arrangeras.

– Det finns en öppning de år när Kulturgalan inte anordnas att skapa något annat. Vad det blir vet vi inte men det finns jättemånga möjligheter, säger kultur- och fritidschefen Katarina Strömgren Sandh.

Bland annat nämner de en innovationsgala, mångfaldsgala eller en ungdomsgala som tänkbara alternativ.