01 mar 2016 18:27

01 mar 2016 18:27

Positiva till flytt av staty

KULTUR: Remissvar

Kultur- och fritidsnämnden är för förslaget att flytta statyn La Mano från Tingshusparken till Boulognerskogen.
Det skriver man i sitt remissvar till kommunstyrelsen.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har föreslagit att skulpturen La Mano av Liss Eriksson flyttas till Boulognerskogen eller i andra hand till Helensparken.

”Välkommet tillskott”

Ärendet har skickats ut på remiss till bland annat kultur- och fritidsnämnden som nu tagit ställning i frågan. ”Konstenheten har efter besiktning av platserna och samtal med stadsarkitekt kommit till slutsatsen att Boulognerskogen är bästa placering för Liss Erikssons verk. La Mano skulle också vara ett välkommet tillskott till Boulognerskogen som skulpturpark” skriver nämnden i sitt beslut.

Placering menar man bör ske utifrån förslaget och i samråd med sektor samhällsbyggnad.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har föreslagit att skulpturen La Mano av Liss Eriksson flyttas till Boulognerskogen eller i andra hand till Helensparken.

”Välkommet tillskott”

Ärendet har skickats ut på remiss till bland annat kultur- och fritidsnämnden som nu tagit ställning i frågan. ”Konstenheten har efter besiktning av platserna och samtal med stadsarkitekt kommit till slutsatsen att Boulognerskogen är bästa placering för Liss Erikssons verk. La Mano skulle också vara ett välkommet tillskott till Boulognerskogen som skulpturpark” skriver nämnden i sitt beslut.

Placering menar man bör ske utifrån förslaget och i samråd med sektor samhällsbyggnad.