01 mar 2016 11:30

01 mar 2016 11:30

Självmord anmäls enligt lex-Maria

ANMÄLAN

En patient tog livet av sig en kort tid efter att ha varit i kontakt med en vårdinrättning i Skövde.

Nu anmäler vården händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. I anmälan nämns att patienten hade flera riskfaktorer som beaktades i vården och uppföljning gjordes också, trots det begick patienten självmord. Vårdpersonal är skyldig att anmäla självmord om det har skett inom fyra veckor efter vårdkontakten.

Nu anmäler vården händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. I anmälan nämns att patienten hade flera riskfaktorer som beaktades i vården och uppföljning gjordes också, trots det begick patienten självmord. Vårdpersonal är skyldig att anmäla självmord om det har skett inom fyra veckor efter vårdkontakten.