01 mar 2016 09:15

01 mar 2016 09:15

Testa rätt LSS-stöd

SKÖVDE: Skapar startlägenheter

I servicebostaden Karlsgatan skapar vård och omsorg fem startlägenheter. Där kan personer inom LSS prova sig fram till rätt stöd.

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att successivt och delvis förändra boendeformen på servicebostaden Karlsgatan. Av de 16 lägenheterna blir fem så kallade startlägenheter och en blir lägenhet för personalen.

– När man ska flytta hemifrån och är i behov av stöd kan det vara svårt att avgöra vad man behöver och vad man klarar själv, säger Ann-Sofie Söderberg, chef för avdelningen för funktionsnedsättning. Personal kommer att finnas dygnet runt för dem som bor i startlägenhet.

– Här får man tid på sig att ta reda på om man kan bo i egen lägenhet med boendestöd eller om det krävs en gruppbostad.

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att successivt och delvis förändra boendeformen på servicebostaden Karlsgatan. Av de 16 lägenheterna blir fem så kallade startlägenheter och en blir lägenhet för personalen.

– När man ska flytta hemifrån och är i behov av stöd kan det vara svårt att avgöra vad man behöver och vad man klarar själv, säger Ann-Sofie Söderberg, chef för avdelningen för funktionsnedsättning. Personal kommer att finnas dygnet runt för dem som bor i startlägenhet.

– Här får man tid på sig att ta reda på om man kan bo i egen lägenhet med boendestöd eller om det krävs en gruppbostad.