02 mar 2016 15:27

02 mar 2016 15:57

Adressfusket lönade sig

SKÖVDE: Flera fick plats på Käpplundaskolan

Familjer som har uppgivit fel folkbokföringsadress för att få in sina barn på en särskild skola nådde sitt syfte. Efter skolvalet står det klart att de barnen får behålla sina platser.

– Det är gynnande beslut som inte går att dra tillbaka. Det skulle också få alltför stora dominoeffekter, säger Pontus Düring, stabschef vid sektor barn och utbildning.

Efter ett anonymt tips om att familjer hade folkbokfört sig på en annan adress än den de faktiskt bor på utredde kommunen saken. I sju fall anmäldes misstankarna till Skatteverket.

Tio fick inte plats

I flera av fallen var det Käpplundaskolan som vårdnadshavarna önskade. Det är också den skola där söktrycket är hårdast inför hösten 2016.

Vad kan ni göra åt att vårdnadshavare skriver sig på annan adress?

– Vi måste utgå från att vårdnadshavarna är ärliga och vi kan inte kontrollera alla som byter adress. Nu får vid utvärdera detta, men vill inte tro att vårdnadshavarna faktiskt laborerar med sina barn på det här sättet.

Skövde kommun följer i år ett nytt regelverk som går ifrån de tidigare upptagningsområdena och i stället följer närhetsprincipen.

Tio barn får nu inte vårdnadshavarnas önskemål om att gå på Käpplundaskolan uppfyllda. Men att säga att de faktiskt har petats undan av ”adressfuskarna” går inte enligt Pontus Düring.

Med de faktiska adresserna hade underlaget för placeringen sett annorlunda ut.

– Vi har utgått från att hålla ihop barngrupperna utifrån kartan.

Nu är det rektorerna som gör de enskilda bedömningarna och skickar ut besked till vårdnadshavarna.

I Skultorp har rektorerna ett pussel att lösa när det gäller önskemålen om Billlingsdals- eller Svärtagårdsskolan. Där har inte alla fått sina önskemål i nuläget.

För högstadiet dröjer beskeden. För första gången användes ett digitalt verktyg för antagningarna och tekniken har inte fungerat helt i valet till årskurs 7. Där dröjer beskeden troligen till mitten av mars.

– Det är gynnande beslut som inte går att dra tillbaka. Det skulle också få alltför stora dominoeffekter, säger Pontus Düring, stabschef vid sektor barn och utbildning.

Efter ett anonymt tips om att familjer hade folkbokfört sig på en annan adress än den de faktiskt bor på utredde kommunen saken. I sju fall anmäldes misstankarna till Skatteverket.

Tio fick inte plats

I flera av fallen var det Käpplundaskolan som vårdnadshavarna önskade. Det är också den skola där söktrycket är hårdast inför hösten 2016.

Vad kan ni göra åt att vårdnadshavare skriver sig på annan adress?

– Vi måste utgå från att vårdnadshavarna är ärliga och vi kan inte kontrollera alla som byter adress. Nu får vid utvärdera detta, men vill inte tro att vårdnadshavarna faktiskt laborerar med sina barn på det här sättet.

Skövde kommun följer i år ett nytt regelverk som går ifrån de tidigare upptagningsområdena och i stället följer närhetsprincipen.

Tio barn får nu inte vårdnadshavarnas önskemål om att gå på Käpplundaskolan uppfyllda. Men att säga att de faktiskt har petats undan av ”adressfuskarna” går inte enligt Pontus Düring.

Med de faktiska adresserna hade underlaget för placeringen sett annorlunda ut.

– Vi har utgått från att hålla ihop barngrupperna utifrån kartan.

Nu är det rektorerna som gör de enskilda bedömningarna och skickar ut besked till vårdnadshavarna.

I Skultorp har rektorerna ett pussel att lösa när det gäller önskemålen om Billlingsdals- eller Svärtagårdsskolan. Där har inte alla fått sina önskemål i nuläget.

För högstadiet dröjer beskeden. För första gången användes ett digitalt verktyg för antagningarna och tekniken har inte fungerat helt i valet till årskurs 7. Där dröjer beskeden troligen till mitten av mars.