02 mar 2016 15:57

02 mar 2016 15:57

Fler elever behöriga

SKÖVDE: Skolans verksamhetsberättelse

Fler elever i årskurs 9 blev under 2015 behöriga till nationellt program på gymnasiet än tidigare.

Det visar skolans verksamhetsberättelse. Siffran ökade med cirka två procentenheter till 89,8 procent vilket är i nivå med kommunens mål.

Andelen elever som nått minst betyg E (godkänt) i slutbetyget i årskurs 9 är 83 procent.

– På sikt är målet 100 procent vilket är en siffra som är omöjlig att uppnå, men det är ändå en viktig målbild, säger Paula Bäckman (C) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Resultaten och måluppfyllelsen är något vi hela tiden diskuterar och jobbar med att få personalen mer medveten om, säger sektorschefen Gustaf Olsson.

Det visar skolans verksamhetsberättelse. Siffran ökade med cirka två procentenheter till 89,8 procent vilket är i nivå med kommunens mål.

Andelen elever som nått minst betyg E (godkänt) i slutbetyget i årskurs 9 är 83 procent.

– På sikt är målet 100 procent vilket är en siffra som är omöjlig att uppnå, men det är ändå en viktig målbild, säger Paula Bäckman (C) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Resultaten och måluppfyllelsen är något vi hela tiden diskuterar och jobbar med att få personalen mer medveten om, säger sektorschefen Gustaf Olsson.