02 mar 2016 06:00

02 mar 2016 06:00

Forskar om känd modell

SKÖVDE/BORÅS: Finns den skandinaviska modellen kvar i Sverige?

Finns den skandinaviska modellen kvar i dag?
Forskare i Skövde och Borås ska nu ta reda på hur det ser ut på svenska företag.

Under 70- och 80-talen var den skandinaviska organisationsmodellen, kopplad till humanism, demokrati och decentralisering, uppmärksammad som en förebild internationellt. Men sedan början av 2000-talet har Sverige influerats av andra, mer standardiserade, arbetsmodeller.

Forskning har visat att en skandinavisk modell för ledarskap och arbetsorganisation, med bland annat delegerat ansvar, är en framgångsfaktor för företag. Men hur ser det ut på svenska företag i dag? Har de skandinaviska idéerna försvunnit eller lever de kvar? Det ska en forskargrupp vid högskolorna i Skövde och Borås ta reda på.

Kunskap om idealen

– Det vi kan se i europeisk forskning är att framgångsrika företag arbetar med organisationsformer som påminner om den skandinaviska modellen. Det rör sig om högpresterande företag med stark kompetens, som är organiserade i team och som arbetar med delegerat ansvar. Därför är det extra intressant att se hur det ser ut på svenska företag i dag, säger Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi i Skövde.

Målet med forskningsprojektet är att få ökad kunskap om idealen för den skandinaviska modellen, på vilket sätt den utgör en inspirationskälla för företag i dag och hur den i så fall tillämpas i praktiken.

Fallstudier

Forskarna kommer bland annat göra fallstudier på svenska företag som har gjort sig kända för att arbeta enligt den skandinaviska modellen, bland andra Volvo, Scania, Ericsson och Atlas copco. Forskningsprojektet finansieras av Forte, startade i januari i år och ska vara klart i december 2018.

Under 70- och 80-talen var den skandinaviska organisationsmodellen, kopplad till humanism, demokrati och decentralisering, uppmärksammad som en förebild internationellt. Men sedan början av 2000-talet har Sverige influerats av andra, mer standardiserade, arbetsmodeller.

Forskning har visat att en skandinavisk modell för ledarskap och arbetsorganisation, med bland annat delegerat ansvar, är en framgångsfaktor för företag. Men hur ser det ut på svenska företag i dag? Har de skandinaviska idéerna försvunnit eller lever de kvar? Det ska en forskargrupp vid högskolorna i Skövde och Borås ta reda på.

Kunskap om idealen

– Det vi kan se i europeisk forskning är att framgångsrika företag arbetar med organisationsformer som påminner om den skandinaviska modellen. Det rör sig om högpresterande företag med stark kompetens, som är organiserade i team och som arbetar med delegerat ansvar. Därför är det extra intressant att se hur det ser ut på svenska företag i dag, säger Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi i Skövde.

Målet med forskningsprojektet är att få ökad kunskap om idealen för den skandinaviska modellen, på vilket sätt den utgör en inspirationskälla för företag i dag och hur den i så fall tillämpas i praktiken.

Fallstudier

Forskarna kommer bland annat göra fallstudier på svenska företag som har gjort sig kända för att arbeta enligt den skandinaviska modellen, bland andra Volvo, Scania, Ericsson och Atlas copco. Forskningsprojektet finansieras av Forte, startade i januari i år och ska vara klart i december 2018.