02 mar 2016 15:31

02 mar 2016 16:19

Skolan vill ha mer pengar till lärarlöner

SKÖVDE

Barn- och utbildningsnämnden vill ha mer pengar för att kunna satsa på höjda lärarlöner.

– Det har blivit ett köpslående om lärare på grund av bristen och vi är inte bättre än andra där. I vissa fall kan det handla om skillnader på 5 000 kronor som en lärare får mer i en annan kommun. Lönekartläggningar visar att vi har tappat mot andra kommuner på senare år och vi behöver kunna öka lönerna för att vara attraktiva, säger sektorschefen Gustaf Olsson.

Lönekartläggningarna visar att Skövde kommuns lärare tappat lönemässigt senaste åren och höjda lärarlöner är högt prioriterat för barn- och utvecklingsnämnden.

En riktad satsning på förskolelärarna kommer under 2016, men det blir ingen bred struktursatsning utan görs inom ramen för det som finns att fördela.

Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden säger att frågan om extrapengar till ökade löner ligger hos budgetberedningen och arbetsgivarutskottet.

– Vi kan bara peka på att det är lärarna som är avgörande för att klara den positiva utveckling av skolan som vi hoppas på, säger hon.

– Det har blivit ett köpslående om lärare på grund av bristen och vi är inte bättre än andra där. I vissa fall kan det handla om skillnader på 5 000 kronor som en lärare får mer i en annan kommun. Lönekartläggningar visar att vi har tappat mot andra kommuner på senare år och vi behöver kunna öka lönerna för att vara attraktiva, säger sektorschefen Gustaf Olsson.

Lönekartläggningarna visar att Skövde kommuns lärare tappat lönemässigt senaste åren och höjda lärarlöner är högt prioriterat för barn- och utvecklingsnämnden.

En riktad satsning på förskolelärarna kommer under 2016, men det blir ingen bred struktursatsning utan görs inom ramen för det som finns att fördela.

Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden säger att frågan om extrapengar till ökade löner ligger hos budgetberedningen och arbetsgivarutskottet.

– Vi kan bara peka på att det är lärarna som är avgörande för att klara den positiva utveckling av skolan som vi hoppas på, säger hon.