02 mar 2016 16:41

02 mar 2016 16:41

Skövde på Business Arena Göteborg

SKÖVDE

Skövde kommun har för första gången fått en egen programpunkt vid Business Arena Göteborg den 5 april.

Under rubriken ”Kraft, mod och glädje i Skövde” ska kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M), samhällsbyggnadschefen Eva Darolf Linnros och Skövdebostäders vd Dan Sandén berätta om Skövde som tillväxtort.

Bland annat ska Dan Sandén berätta om det kommunala bostadsbolagets planer på att investera sex miljarder kronor i 3 000 nya bostäder.

Business Arena är en mötesplats för beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. Arrangemanget genomförs i Göteborg för femte gången.

Under rubriken ”Kraft, mod och glädje i Skövde” ska kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M), samhällsbyggnadschefen Eva Darolf Linnros och Skövdebostäders vd Dan Sandén berätta om Skövde som tillväxtort.

Bland annat ska Dan Sandén berätta om det kommunala bostadsbolagets planer på att investera sex miljarder kronor i 3 000 nya bostäder.

Business Arena är en mötesplats för beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. Arrangemanget genomförs i Göteborg för femte gången.