03 mar 2016 08:32

03 mar 2016 08:32

Elever struntar helt i skolgång

SKÖVDE

Två elever vid två olika kommunala skolor har så hög frånvaro att barn- och utbildningsnämnden skriver till vårdnadshavarna och informerar om deras skyldighet att få barnen att fullfölja skolplikten.

I ett nästa steg kan nämnden använda vite för att tvinga vårdnadshavaren att agera mer.

– Vi använder de verktyg vi har, säger nämndens ordförande Paula Bäckman (C).

De två eleverna har i praktiken varit helt borta från skolan sedan i höstas.

I ett nästa steg kan nämnden använda vite för att tvinga vårdnadshavaren att agera mer.

– Vi använder de verktyg vi har, säger nämndens ordförande Paula Bäckman (C).

De två eleverna har i praktiken varit helt borta från skolan sedan i höstas.