03 mar 2016 06:00

03 mar 2016 06:00

Källarlägenheter var en dödsfälla

SKÖVDE: Fastighetsägare hyrde ut – men saknade bygglov

De små källarlägenheterna kunde ha blivit en dödsfälla för hyresgästerna vid en brand.
Både alternativa utrymningsvägar och brandvarnare saknades. Dessutom är källarlägenheterna ett svartbygge.

De allvarliga felen upptäcktes vid ett tillsynsbesök på två fastigheter i Skövde i förra veckan. Räddningstjänsten östra Skaraborg krävde omedelbara åtgärder.

Källarlägenheterna saknade alternativa utrymningsvägar och vid en brand i trapphuset riskerade hyresgästerna att bli instängda i lägenheterna.

Måsta åtgärda

För att få använda källarplanet för uthyrning måste fastighetsägaren installera ett seriekopplat brandlarm samt ordna alternativa utrymningsvägar. Det skriver Rös i en tjänsteanteckning.

Enligt Daniele Coen, chef för den förebyggande avdelningen vid Räddningstjänsten östra Skaraborg har fastighetsägaren efter inspektionen varit i kontakt med Rös. Coen tolkar det som att denne nu gör de ändringar som krävs.

Rös och Skövde kommuns bygglovsenhet gjorde tillsynen gemensamt efter ett tips om de bristfälliga förhållandena.

Fastighetsägaren äger två hus på samma gata. I båda husen finns källarlägenheter som hyrts ut, bland annat till studenter. Den ena ombyggnaden påbörjades redan 2011.

I källarplanen finns tre små lägenheter och ett rum som definieras som övernattningsrum. I de två husen finns totalt nio lägenheter enligt uppgifter från Rös.

Bengt Johansson, 1:e byggnadsinspektör, bekräftar att ändringarna i källarplanet har gjorts utan giltig bygglov och att kommunen startat ett tillsynsärende.

Allvarligt

Även han ser allvarligt på bristerna i brandskyddet.

– Det är allvarliga brister, alla har rätt till ett säkert boende, säger Bengt Johansson, som inte vill kommentera om det finns bygglov för övriga lägenheter i de aktuella fastigheterna.

– Det får den fortsätta handläggningen visa.

Fastighetsägaren har uppmanats att söka bygglov för de ombyggnaderna.

De allvarliga felen upptäcktes vid ett tillsynsbesök på två fastigheter i Skövde i förra veckan. Räddningstjänsten östra Skaraborg krävde omedelbara åtgärder.

Källarlägenheterna saknade alternativa utrymningsvägar och vid en brand i trapphuset riskerade hyresgästerna att bli instängda i lägenheterna.

Måsta åtgärda

För att få använda källarplanet för uthyrning måste fastighetsägaren installera ett seriekopplat brandlarm samt ordna alternativa utrymningsvägar. Det skriver Rös i en tjänsteanteckning.

Enligt Daniele Coen, chef för den förebyggande avdelningen vid Räddningstjänsten östra Skaraborg har fastighetsägaren efter inspektionen varit i kontakt med Rös. Coen tolkar det som att denne nu gör de ändringar som krävs.

Rös och Skövde kommuns bygglovsenhet gjorde tillsynen gemensamt efter ett tips om de bristfälliga förhållandena.

Fastighetsägaren äger två hus på samma gata. I båda husen finns källarlägenheter som hyrts ut, bland annat till studenter. Den ena ombyggnaden påbörjades redan 2011.

I källarplanen finns tre små lägenheter och ett rum som definieras som övernattningsrum. I de två husen finns totalt nio lägenheter enligt uppgifter från Rös.

Bengt Johansson, 1:e byggnadsinspektör, bekräftar att ändringarna i källarplanet har gjorts utan giltig bygglov och att kommunen startat ett tillsynsärende.

Allvarligt

Även han ser allvarligt på bristerna i brandskyddet.

– Det är allvarliga brister, alla har rätt till ett säkert boende, säger Bengt Johansson, som inte vill kommentera om det finns bygglov för övriga lägenheter i de aktuella fastigheterna.

– Det får den fortsätta handläggningen visa.

Fastighetsägaren har uppmanats att söka bygglov för de ombyggnaderna.