03 mar 2016 14:37

03 mar 2016 14:37

Praktik på myndighet

SKÖVDE: Har fått uppdrag att ta emot funktionsnedsatta och nyanlända

Regeringen har beslutat att myndigheter ska ta emot personer med funktionsnedsättning samt nyanlända som söker arbete.

– Vi ska bidra med det vi kan, säger Anneli Metso Kjellquist, HR-chef på högskolan.

Nyligen skickade arbetsmarknadsdepartementet ut ett regeringsbeslut till en lång rad myndigheter.

Uppdraget är att ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik mellan 1 april i år till 31 december 2018. Praktikplatserna ska ställas till Arbetsförmedlingens förfogande.

En av de myndigheter som finns med i listan är Högskolan i Skövde. De har även fått i uppdrag att ta emot nyanlända som är arbetssökande.

– Det är självklart att vi ska bidra och det ingår i vårt uppdrag. Som statlig myndighet har man ett särskilt ansvar och vår grundinställning är att vi ska ta emot praktikanter, säger Anneli Metso Kjellquist, HR-chef på högskolan.

Komma i gång snabbt

Anneli Metso Kjellquist har skickat ut en förfrågan till alla chefer på högskolan eftersom varje chef ansvarar för sin verksamhet.

– De ska sedan tala om för mig vad det finns för möjligheter att ta emot praktikanter. Nästa steg blir att kontakta Arbetsförmedlingen och se till att komma i gång snabbt.

– Vi är positiva till det här och ska bidra med det vi kan.

Högskolan deltog också i regeringens praktikantprogram för funktionsnedsatta som startade 2013.

Även Försvarsmakten finns med bland de myndigheter som ska ta emot personer med funktionsnedsättning.

– Beslutet kom till högkvarteret i måndags och analyseras där. Om vi ska ha några praktikanter här så kommer vi att få uppgifter om det, säger Anne-Lie Sjögren, informationschef på P4.

Förbättra möjligheter

Syftet med uppdragen är att personer med funktionsnedsättning samt nyanlända ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete.

Myndigheterna ska vid fyra tillfällen redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts.

Nyligen skickade arbetsmarknadsdepartementet ut ett regeringsbeslut till en lång rad myndigheter.

Uppdraget är att ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik mellan 1 april i år till 31 december 2018. Praktikplatserna ska ställas till Arbetsförmedlingens förfogande.

En av de myndigheter som finns med i listan är Högskolan i Skövde. De har även fått i uppdrag att ta emot nyanlända som är arbetssökande.

– Det är självklart att vi ska bidra och det ingår i vårt uppdrag. Som statlig myndighet har man ett särskilt ansvar och vår grundinställning är att vi ska ta emot praktikanter, säger Anneli Metso Kjellquist, HR-chef på högskolan.

Komma i gång snabbt

Anneli Metso Kjellquist har skickat ut en förfrågan till alla chefer på högskolan eftersom varje chef ansvarar för sin verksamhet.

– De ska sedan tala om för mig vad det finns för möjligheter att ta emot praktikanter. Nästa steg blir att kontakta Arbetsförmedlingen och se till att komma i gång snabbt.

– Vi är positiva till det här och ska bidra med det vi kan.

Högskolan deltog också i regeringens praktikantprogram för funktionsnedsatta som startade 2013.

Även Försvarsmakten finns med bland de myndigheter som ska ta emot personer med funktionsnedsättning.

– Beslutet kom till högkvarteret i måndags och analyseras där. Om vi ska ha några praktikanter här så kommer vi att få uppgifter om det, säger Anne-Lie Sjögren, informationschef på P4.

Förbättra möjligheter

Syftet med uppdragen är att personer med funktionsnedsättning samt nyanlända ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete.

Myndigheterna ska vid fyra tillfällen redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts.