03 mar 2016 15:22

03 mar 2016 15:22

Rekord för tredje året

SKÖVDE: Skövdebostäder går bra

2015 redovisar AB Skövdebostäder för tredje året i rad sitt bästa resultat någonsin.

Bolaget redovisar en vinst på 71 miljoner kronor för 2015 efter bokslutsdispositioner och skatt. För 2014 var siffran 67 miljoner.

– Ett starkt ekonomiskt resultat ger förutsättningar för nyproduktion, vilket behövs för att motverka bostadsbristen. För 2015 har vi dessutom bäst service, bästa produkt och bästa varumärke av hyresvärdarna i Sverige, säger Skövdebostäders vd Dan Sandén.

Resultatet efter finansnetto är 103 miljoner kronor. 2015 investerades 211 miljoner kronor i fastigheter. De största enskilda investeringarna under 2015 var nyproduktionen på Tyr 3, den pågående byggnationen av Aspö Eko-logi och den nu färdigställda renoveringen av beståndet vid Timmervägen i Södra Ryd.

Bolaget redovisar en vinst på 71 miljoner kronor för 2015 efter bokslutsdispositioner och skatt. För 2014 var siffran 67 miljoner.

– Ett starkt ekonomiskt resultat ger förutsättningar för nyproduktion, vilket behövs för att motverka bostadsbristen. För 2015 har vi dessutom bäst service, bästa produkt och bästa varumärke av hyresvärdarna i Sverige, säger Skövdebostäders vd Dan Sandén.

Resultatet efter finansnetto är 103 miljoner kronor. 2015 investerades 211 miljoner kronor i fastigheter. De största enskilda investeringarna under 2015 var nyproduktionen på Tyr 3, den pågående byggnationen av Aspö Eko-logi och den nu färdigställda renoveringen av beståndet vid Timmervägen i Södra Ryd.