03 mar 2016 08:33

03 mar 2016 08:33

Vill starta ny enhet

SKÖVDE

Skolan i Skövde vill i samverkan med socialsektorn starta en särskild mottagningsenhet för nyanlända. I dag sker mottagningen ute på skolorna.

– Vi tror vi blir effektivare genom att samla kompetensen, säger sektorschefen inom skolan Gustaf Olsson.

350 nyanlända elever finns inom skolans organisation i dag. En mottagningsenhet bedöms kräva sju tjänster.

– Vi tror vi blir effektivare genom att samla kompetensen, säger sektorschefen inom skolan Gustaf Olsson.

350 nyanlända elever finns inom skolans organisation i dag. En mottagningsenhet bedöms kräva sju tjänster.