03 mar 2016 14:36

03 mar 2016 14:36

Vill utvärdera vårdvalet

MOTION

Socialdemokraterna vill, i en motion till regionfullmäktige, att vårdvalets effekter för möjligheterna att erbjuda en jämlik primärvård i hela regionen, samt att förslag till en ny krav- och kvalitetsbok ska tas fram.

I motionen skriver partiet att antalet vårdcentraler ökat sedan vårdvalet infördes 2009, men att på mindre orter har intresset för etablering inte varit lika stort. Angående krav- och kvalitetsboken menar S att regelverket har blivit alltmer detaljstyrt.

I motionen skriver partiet att antalet vårdcentraler ökat sedan vårdvalet infördes 2009, men att på mindre orter har intresset för etablering inte varit lika stort. Angående krav- och kvalitetsboken menar S att regelverket har blivit alltmer detaljstyrt.