04 mar 2016 13:06

04 mar 2016 13:06

Axel fastnade vid förlossning

IVO

Vid en förlossning vid Skaraborgs sjukhus fastnade barnets axel vid blygdbensfogen.

Barnet var påverkat och behövde hjälp med andningen, men hämtade sig. Barnet fick en nedsatt funktion i höger arm och mamman anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Hon var kritisk till att ingen barnmorska eller läkare berättade vad som hände under förlossningen. Ivo avslutade ärendet utan kritik, och skriver att skador på nervknippet i axeln är en känd komplikation.

Barnet var påverkat och behövde hjälp med andningen, men hämtade sig. Barnet fick en nedsatt funktion i höger arm och mamman anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Hon var kritisk till att ingen barnmorska eller läkare berättade vad som hände under förlossningen. Ivo avslutade ärendet utan kritik, och skriver att skador på nervknippet i axeln är en känd komplikation.