04 mar 2016 13:44

04 mar 2016 13:44

Färre använder sig av avdrag

TJÄNSTER: Försämrade subventioner av Rot och Rut får konsekvenser

Försämrade avdragsmöjligheter för Rot-tjänster har gjort att allt färre personer har använt sig av skattesubventionen.

Såväl antalet företag som utför arbeten som antalet kunder minskar jämfört med 2015.

Det visar färsk statistisk från skatteverket från februari månad.

Enligt ny statistik från skatteverket har användandet av Rot-tjänster minskat sedan regeringen försämrade avdragsmöjligheterna.

Antalet företag som utför Rot-arbeten har reducerats med 17 procent och antalet kunder har minskat med 27 procent jämfört med februari månad 2015 och samma månad i år.

Siffrorna kan komma att justeras då företag kan ligga efter med rapporteringen till Skatteverket men tendensen är tydlig.

Sveriges största företagarorganisation, Företagarna, är kritiskt till regeringens förändringar och menar att deras farhågor har besannats.

– Det var precis det här som vi varnade för när förslaget om att Rot-avdraget skulle minskas kom. Totalt är det runt 4 500 företag som inte längre utför Rot-arbeten. Hur många av dessa som arbetar med andra saker eller hur många personer som har behövts sägas upp är oklart. Men klart är att regeringens försämring av avdraget redan har påbörjat en negativ effekt som vi inte vet var den kommer att sluta, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna, i ett pressmeddelande.

Företagarna ser risker med att människor istället väljer att köpa dessa tjänster svart.

Efterfrågan på Rut

Däremot ökar efterfrågan på Rut-tjänster, där regeringen också har trappat ner skattereduktionen, men samtidigt har sänkningen av taket gjort att antalet företag som utför tjänsterna har minskat.

– Rut är en bransch där många kvinnor driver företag och där många som stått utanför arbetsmarknaden får in sin första fot på arbetsmarknaden. Att så många företag slutat utföra Rut-tjänster slår direkt mot nyanlända och arbetslösa som behöver komma ut på arbetsmarknaden, säger Patrik Nilsson.

Regeringen och Alliansen har kommit överens om att utöka antalet tjänster som ska ingå i Rut i enlighet med den migrationsuppgörelse som slöts.

Företagarna välkomnar initiativet men vill också att taket ska återställas till minst samma belopp, 50 000 kronor per person och år, som gällde före årsskiftet.

Företagarna har också sammanställt en lista med förslag på fler tjänster som de också vill ska omfattas av Rut och som de kommer att skicka till regeringen, enligt Patrik Nilsson.

Stefan Lövfen och den rödgröna regeringen försämrade avdragsmöjligheterna vid köp av Rot-tjänster från 50 till 30 procent. Dessutom minskade regeringen skattereduktionen för Rut-tjänster som sänktes från 50 000 kronor till 25 000 kronor per år. Dessa ändringar trädde i kraft vid årsskiftet i enlighet med den budgetproposition för 2016 som riksdagen antog.

Enligt ny statistik från skatteverket har användandet av Rot-tjänster minskat sedan regeringen försämrade avdragsmöjligheterna.

Antalet företag som utför Rot-arbeten har reducerats med 17 procent och antalet kunder har minskat med 27 procent jämfört med februari månad 2015 och samma månad i år.

Siffrorna kan komma att justeras då företag kan ligga efter med rapporteringen till Skatteverket men tendensen är tydlig.

Sveriges största företagarorganisation, Företagarna, är kritiskt till regeringens förändringar och menar att deras farhågor har besannats.

– Det var precis det här som vi varnade för när förslaget om att Rot-avdraget skulle minskas kom. Totalt är det runt 4 500 företag som inte längre utför Rot-arbeten. Hur många av dessa som arbetar med andra saker eller hur många personer som har behövts sägas upp är oklart. Men klart är att regeringens försämring av avdraget redan har påbörjat en negativ effekt som vi inte vet var den kommer att sluta, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna, i ett pressmeddelande.

Företagarna ser risker med att människor istället väljer att köpa dessa tjänster svart.

Efterfrågan på Rut

Däremot ökar efterfrågan på Rut-tjänster, där regeringen också har trappat ner skattereduktionen, men samtidigt har sänkningen av taket gjort att antalet företag som utför tjänsterna har minskat.

– Rut är en bransch där många kvinnor driver företag och där många som stått utanför arbetsmarknaden får in sin första fot på arbetsmarknaden. Att så många företag slutat utföra Rut-tjänster slår direkt mot nyanlända och arbetslösa som behöver komma ut på arbetsmarknaden, säger Patrik Nilsson.

Regeringen och Alliansen har kommit överens om att utöka antalet tjänster som ska ingå i Rut i enlighet med den migrationsuppgörelse som slöts.

Företagarna välkomnar initiativet men vill också att taket ska återställas till minst samma belopp, 50 000 kronor per person och år, som gällde före årsskiftet.

Företagarna har också sammanställt en lista med förslag på fler tjänster som de också vill ska omfattas av Rut och som de kommer att skicka till regeringen, enligt Patrik Nilsson.

Stefan Lövfen och den rödgröna regeringen försämrade avdragsmöjligheterna vid köp av Rot-tjänster från 50 till 30 procent. Dessutom minskade regeringen skattereduktionen för Rut-tjänster som sänktes från 50 000 kronor till 25 000 kronor per år. Dessa ändringar trädde i kraft vid årsskiftet i enlighet med den budgetproposition för 2016 som riksdagen antog.