04 mar 2016 10:11

04 mar 2016 10:11

Förbjuder avloppsutsläpp

SKÖVDE

En privatperson i Skövde kommun måste bygga om sin avloppsanläggning så att den blir godkänd före den 1 september i år. Beslutet från miljönämnden är förenat med ett vite på 50 000 kronor.

Redan i augusti 2010 besökte en inspektör från miljösamverkan fastigheten och kunde då konstatera att otillräckligt renat avloppsvatten från toalett, bad, disk och tvätt, släpptes ut från fastigheten.

Förbudet att släppa ut vattnet trädde i kraft i juni förra året.

Miljönämnden bedömer att ett fortsatt utsläpp skulle innebära en uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Orenat avloppsvatten som släpps ut i marken leder till förorening av grundvattnet och det finns risk för förorening av omgivande vattentäkter.

Redan i augusti 2010 besökte en inspektör från miljösamverkan fastigheten och kunde då konstatera att otillräckligt renat avloppsvatten från toalett, bad, disk och tvätt, släpptes ut från fastigheten.

Förbudet att släppa ut vattnet trädde i kraft i juni förra året.

Miljönämnden bedömer att ett fortsatt utsläpp skulle innebära en uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Orenat avloppsvatten som släpps ut i marken leder till förorening av grundvattnet och det finns risk för förorening av omgivande vattentäkter.