04 mar 2016 06:00

04 mar 2016 06:00

Skövdesoldater på iskallt uppdrag

TRøNDELAG: Deltar i internationell storövning i Nordnorge

540 soldater från Skaraborgs regementen deltar just i den internationella storövningen Cold Response 16 i Nordnorge.
– Det ger väldigt mycket att öva i de här tuffa yttre förhållandena med andra nationer, säger kommendörkapten Johan Ljungné.

Totalt deltar 15 000 soldater och officerare från 15 olika nationer varav drygt 3 000 består av svenskar. Försvarsmakten i Skaraborg är välrepresenterad med 250 soldater från Trängregementet, 200 från Skaraborgs regemente P4, 70 från K3 i Karlsborg och ett tiotal från F7 i Såtenäs.

Övningen syftar till att strida i kall vintermiljö med marin-, flyg- och arméförband. Utöver de nordiska länderna deltar Belgien, Kanada, Frankrike, Lettland, Nederländerna, Polen, USA, Tyskland, Spanien och Storbritannien.

– I stora drag är det två brigader som strider mot varandra där båda brigaderna har stora internationella inslag, säger Johan Ljungné som leder Trängregementets styrka på plats i Trøndelag norr om Trondheim.

Logistik

Övningen sträcker sig över ett 30 mil långt kust- och landområde i fjällterräng under karga förhållanden med kyla och snö.

– Vi startade förberedelserna för en dryg månad sedan när vi förflyttade oss upp till Älvdalen och senare Jämtland för att öva och träna i vintermiljö. En viktig del av övningen är att vänja soldater och materiel vid just de här svåra förhållandena. Den andra är att samöva med andra EU- och Natoledda styrkor.

Förbandets logistikbataljon har en viktig funktion där man svarar för all försörjning av drivmedel, ammunition och livsmedel till sin multinationella brigad. Samtidigt har Trafik- och transportledningskompaniet planerat samtliga transporter i området.

– Det blir speciellt när vi jobbar med kartblad som vi aldrig tidigare har sett, men hittills har övningen fungerat väldigt bra, säger Johan Ljungné.

Totalt deltar 15 000 soldater och officerare från 15 olika nationer varav drygt 3 000 består av svenskar. Försvarsmakten i Skaraborg är välrepresenterad med 250 soldater från Trängregementet, 200 från Skaraborgs regemente P4, 70 från K3 i Karlsborg och ett tiotal från F7 i Såtenäs.

Övningen syftar till att strida i kall vintermiljö med marin-, flyg- och arméförband. Utöver de nordiska länderna deltar Belgien, Kanada, Frankrike, Lettland, Nederländerna, Polen, USA, Tyskland, Spanien och Storbritannien.

– I stora drag är det två brigader som strider mot varandra där båda brigaderna har stora internationella inslag, säger Johan Ljungné som leder Trängregementets styrka på plats i Trøndelag norr om Trondheim.

Logistik

Övningen sträcker sig över ett 30 mil långt kust- och landområde i fjällterräng under karga förhållanden med kyla och snö.

– Vi startade förberedelserna för en dryg månad sedan när vi förflyttade oss upp till Älvdalen och senare Jämtland för att öva och träna i vintermiljö. En viktig del av övningen är att vänja soldater och materiel vid just de här svåra förhållandena. Den andra är att samöva med andra EU- och Natoledda styrkor.

Förbandets logistikbataljon har en viktig funktion där man svarar för all försörjning av drivmedel, ammunition och livsmedel till sin multinationella brigad. Samtidigt har Trafik- och transportledningskompaniet planerat samtliga transporter i området.

– Det blir speciellt när vi jobbar med kartblad som vi aldrig tidigare har sett, men hittills har övningen fungerat väldigt bra, säger Johan Ljungné.