04 mar 2016 14:13

04 mar 2016 14:13

Tvingas betala tillbaka pengar

FÖRSVARET: Soldater i tvist efter försvarets lönemiss

Försvaret har betalat ut 15 miljoner kronor för mycket i semesterlön till sina anställda.
De som har fått över 3 000 kronor för mycket krävs nu på återbetalning och tvisteförhandlingar har nu inletts.
– Våra medlemmar tycker att det är märkligt att en sådan stor myndighet som Försvarsmakten har så pass stora svårigheter att betala ut rätt lön, säger Klas Ahlqvist, facklig förtroendeman i Officersförbundet på Skaraborgs regemente P 4 till SLA.

Försvarsmakten betalade ut 15 miljoner kronor för mycket i semesterlön till tusentals av sina anställda.

När misstaget upptäcktes av försvaret fick de anställda kravbrev med hot om inkasso.

Efter kraftiga protester från de anställda efterskänktes den felaktiga lönen för dem som har fått upp till 3 000 kronor för mycket.

Men av dem som fått mer än så kräver Försvarsmakten återbetalning och tvisteförhandlingar har nu inletts.

– Från början var det ett 90-tal medlemmar hos oss som drabbades av de här kraven på återbetalning. Sedan försvaret har valt att efterskänka upp till 3 000 kronor är det nu ett drygt 30-tal medlemmar hos oss som berörs av krav på återbetalning, säger Klas Ahlqvist, facklig förtroendeman i Officersförbundet på Skaraborgs regemente P 4, till SLA.

– Våra medlemmar tycker att det är märkligt att en sådan stor myndighet som Försvarsmakten har så pass stora svårigheter att betala ut rätt lön, fortsätter han.

Fel på lönekontoret

Sedan några år tillbaka har Försvaret centraliserat administrationen av löner till kontoret i Stockholm.

– Att betala ut för mycket lön är sådant som kan hända. Det är en miss som har gjorts utifrån felaktiga uppgifter i vårt lönerapporteringssystem. Men att komma tillbaka i september och kräva tillbaka pengar är sent. 15 miljoner är mycket pengar men det hade Försvaret kunnat få ta som läropengar.

– Det är inte meningen att de enskilt anställda ska behöva ha full koll på en sådan här felräkning, fortsätter Klas Ahlqvist.

Enligt Ahlqvist kan lönerna för de anställda variera mellan 14 000 till 22 000 från olika månader.

– Nu inväntar vi tvisteförhandlingarna som ska börja. De berörda medlemmarna får nu ta ställning till om de har att tagit emot pengarna i god tro och vill bestrida kraven. För många av medlemmarna varierar lönerna och det är inte säkert att man märker att det inte stämmer.

Försvarsmaktens HR-chef Lena Sköld är av en annan åsikt. Hon anser att de som har fått mer än 3 000 kronor för mycket måste ha märkt det.

– Det är skattebetalarnas pengar som Försvarsmakten har förtroende att förvalta, säger hon till P4 Blekinge.

Försvarsmakten betalade ut 15 miljoner kronor för mycket i semesterlön till tusentals av sina anställda.

När misstaget upptäcktes av försvaret fick de anställda kravbrev med hot om inkasso.

Efter kraftiga protester från de anställda efterskänktes den felaktiga lönen för dem som har fått upp till 3 000 kronor för mycket.

Men av dem som fått mer än så kräver Försvarsmakten återbetalning och tvisteförhandlingar har nu inletts.

– Från början var det ett 90-tal medlemmar hos oss som drabbades av de här kraven på återbetalning. Sedan försvaret har valt att efterskänka upp till 3 000 kronor är det nu ett drygt 30-tal medlemmar hos oss som berörs av krav på återbetalning, säger Klas Ahlqvist, facklig förtroendeman i Officersförbundet på Skaraborgs regemente P 4, till SLA.

– Våra medlemmar tycker att det är märkligt att en sådan stor myndighet som Försvarsmakten har så pass stora svårigheter att betala ut rätt lön, fortsätter han.

Fel på lönekontoret

Sedan några år tillbaka har Försvaret centraliserat administrationen av löner till kontoret i Stockholm.

– Att betala ut för mycket lön är sådant som kan hända. Det är en miss som har gjorts utifrån felaktiga uppgifter i vårt lönerapporteringssystem. Men att komma tillbaka i september och kräva tillbaka pengar är sent. 15 miljoner är mycket pengar men det hade Försvaret kunnat få ta som läropengar.

– Det är inte meningen att de enskilt anställda ska behöva ha full koll på en sådan här felräkning, fortsätter Klas Ahlqvist.

Enligt Ahlqvist kan lönerna för de anställda variera mellan 14 000 till 22 000 från olika månader.

– Nu inväntar vi tvisteförhandlingarna som ska börja. De berörda medlemmarna får nu ta ställning till om de har att tagit emot pengarna i god tro och vill bestrida kraven. För många av medlemmarna varierar lönerna och det är inte säkert att man märker att det inte stämmer.

Försvarsmaktens HR-chef Lena Sköld är av en annan åsikt. Hon anser att de som har fått mer än 3 000 kronor för mycket måste ha märkt det.

– Det är skattebetalarnas pengar som Försvarsmakten har förtroende att förvalta, säger hon till P4 Blekinge.