04 mar 2016 06:00

04 mar 2016 06:00

Varning till hög officer

NYHETER: Beslut i personalansvarnämnden

En hög Skövdeofficer får en disciplinpåföljd. Hans chef ville att Försvarsmaktens personalansvarsnämnd skulle pröva frågan om att skilja honom från anställningen, men det hela slutade med en varning.

Officeren har tjänstgjort i Försvarsmakten under en lång tid, men för ett par år sedan blev det känt för arbetsgivaren i Skövde att mannen har alkoholproblem.

Hans chef anmälde honom i höstas till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Chefen vill då att nämnden skulle pröva frågan om att skilja den höge officeren från anställningen.

Chefen ansåg inte att mannen var pålitlig ur säkerhetssynpunkt och ansåg också att det saknades förutsättningar för ett fortsatt förtroende. Skälen till anmälan var att mannen dömts för grovt rattfylleri, att chefen fått en rekommendation från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten om att officeren inte skulle ha några säkerhetsklassade arbetsuppgifter, att han inte hade bidragit till sin egen rehabilitering och även hade olovlig frånvaro från arbetet.

Men nämnden anser att det räcker med en disciplinpåföljd i form av en varning. Nämnden konstaterar att mannen under flera år har varit föremål för rehabiliteringsåtgärder för sitt missbruk. ”Arbetsgivaren har en skyldighet att rehabilitera sina arbetstagare. Samtidigt har arbetstagaren en skyldighet att medverka i sin rehabilitering” säger nämnden i beslutet. Man konstaterar vidare att officeren har gjort sig skyldig till en tjänsteförseelse som inte kan anses ringa eftersom han inte till fullo har medverkat i sin rehabilitering och varit olovligt frånvarande från arbetsplatsen.

Officeren har tjänstgjort i Försvarsmakten under en lång tid, men för ett par år sedan blev det känt för arbetsgivaren i Skövde att mannen har alkoholproblem.

Hans chef anmälde honom i höstas till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Chefen vill då att nämnden skulle pröva frågan om att skilja den höge officeren från anställningen.

Chefen ansåg inte att mannen var pålitlig ur säkerhetssynpunkt och ansåg också att det saknades förutsättningar för ett fortsatt förtroende. Skälen till anmälan var att mannen dömts för grovt rattfylleri, att chefen fått en rekommendation från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten om att officeren inte skulle ha några säkerhetsklassade arbetsuppgifter, att han inte hade bidragit till sin egen rehabilitering och även hade olovlig frånvaro från arbetet.

Men nämnden anser att det räcker med en disciplinpåföljd i form av en varning. Nämnden konstaterar att mannen under flera år har varit föremål för rehabiliteringsåtgärder för sitt missbruk. ”Arbetsgivaren har en skyldighet att rehabilitera sina arbetstagare. Samtidigt har arbetstagaren en skyldighet att medverka i sin rehabilitering” säger nämnden i beslutet. Man konstaterar vidare att officeren har gjort sig skyldig till en tjänsteförseelse som inte kan anses ringa eftersom han inte till fullo har medverkat i sin rehabilitering och varit olovligt frånvarande från arbetsplatsen.