07 mar 2016 16:51

07 mar 2016 16:51

Ambitiösa mål för Balthazar

SKÖVDE: Vill nå 50 000 besökare

I somras satte Balthazar besöksrekord och nu börjar framtidsplanerna ta form.
De består bland annat av större ytor och högt ställda besöksmål.

Under 2015 hade Balthazar science center 36 695 besökare totalt och under sommarlovet sattes besöksrekord med 6 564 besökare. Drygt 12 000 skolelever deltog i någon av skolprogrammets aktiviteter, och 168 födelsedagsbarn hade sina kalas på Balthazar. Totalt kom 1 942 barn till kalasen.

Spegla lokal identitet

I affärsplanen för Baltahzar 2016–2018, som styrelsen fastställde vid det senaste mötet, noteras att man redan i år ska ta fram en plan för utökning av 500 kvadratmeter utställningsyta. Man ska även skapa en webbshop samt utveckla två nya utställningar: Robottema och ”Dreams of Innovation”. Man planerar också att genomföra eventdagar som speglar högskolans profilområden och den lokala identiteten.

I affärsplanen tar man även upp målet på 50 000 besökare 2018.

Förra året gav en vinst på 145 848 kr efter bokslutsdispositioner och skatt. Intäkterna var något högre än budgeterat och det beror på besökare från allmänheten, entréavgifter samt försäljning i butik och café.

Första året som AB

De ökade kostnaderna i samband med avslutade anställningar och nyrekryteringar balanserades genom kostnadsbesparingar och återhållsamhet med utvecklings- och underhållsarbete.

2015 var första hela verksamhetsåret som aktiebolag för Balthazar science center. Företaget registrerades hos Bolagsverket 6 mars 2014 och ägs till 100 procent av Skövde kommun.

Under 2015 hade Balthazar science center 36 695 besökare totalt och under sommarlovet sattes besöksrekord med 6 564 besökare. Drygt 12 000 skolelever deltog i någon av skolprogrammets aktiviteter, och 168 födelsedagsbarn hade sina kalas på Balthazar. Totalt kom 1 942 barn till kalasen.

Spegla lokal identitet

I affärsplanen för Baltahzar 2016–2018, som styrelsen fastställde vid det senaste mötet, noteras att man redan i år ska ta fram en plan för utökning av 500 kvadratmeter utställningsyta. Man ska även skapa en webbshop samt utveckla två nya utställningar: Robottema och ”Dreams of Innovation”. Man planerar också att genomföra eventdagar som speglar högskolans profilområden och den lokala identiteten.

I affärsplanen tar man även upp målet på 50 000 besökare 2018.

Förra året gav en vinst på 145 848 kr efter bokslutsdispositioner och skatt. Intäkterna var något högre än budgeterat och det beror på besökare från allmänheten, entréavgifter samt försäljning i butik och café.

Första året som AB

De ökade kostnaderna i samband med avslutade anställningar och nyrekryteringar balanserades genom kostnadsbesparingar och återhållsamhet med utvecklings- och underhållsarbete.

2015 var första hela verksamhetsåret som aktiebolag för Balthazar science center. Företaget registrerades hos Bolagsverket 6 mars 2014 och ägs till 100 procent av Skövde kommun.