07 mar 2016 16:54

07 mar 2016 16:54

Skövde ska bli en Fair trade-city

SKÖVDE

Inför nästa kommunfullmäktige motionerar Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att Skövde ska bli en Fair trade-city såsom 73 andra svenska kommuner redan är.

”Rättvis handel, fairtrade, handlar om bra arbetsvillkor såsom tillräckliga löner, försäkringar, bra arbetsmiljö - - -, möjlighet att bilda och vara medlem i fackföreningar och andra föreningar, men också en bra skola och utbildning. Dessa saker ser vi som självklara i Sverige och för svensk produktion. Genom att kontroller av att kriterierna följs görs av oberoende organisationer kan den rättvisa handeln - - - garanteras. Den rättvisa handeln måste in i alla led, i dagligvaruaffärer, på arbetsplatser, på myndigheter med mera. - - - Kommunen måste ta sitt ansvar över fattiga människors situation i världen genom att bli Fairtrade city.”

”Rättvis handel, fairtrade, handlar om bra arbetsvillkor såsom tillräckliga löner, försäkringar, bra arbetsmiljö - - -, möjlighet att bilda och vara medlem i fackföreningar och andra föreningar, men också en bra skola och utbildning. Dessa saker ser vi som självklara i Sverige och för svensk produktion. Genom att kontroller av att kriterierna följs görs av oberoende organisationer kan den rättvisa handeln - - - garanteras. Den rättvisa handeln måste in i alla led, i dagligvaruaffärer, på arbetsplatser, på myndigheter med mera. - - - Kommunen måste ta sitt ansvar över fattiga människors situation i världen genom att bli Fairtrade city.”