07 mar 2016 16:42

07 mar 2016 16:42

Tumme upp för gym

DOPNINGSFRITT SKARABORG

Gymmen i Skövde får beröm av socialtjänsten för sitt anti-dopningsarbete.

Personal från sektor socialtjänst var i februari ute och kontrollerade alla gym i Skövde som är med i samarbetet Dopningsfritt Skaraborg. De affischer som visar på att ett gym ingår i nämnda samverkan satt väl synliga i de flesta av gymmen. Ett par ställen saknade dock affischer – det förklarades med att nya affischer var på väg upp – men att de skulle ramas in samt vissa fall också digitaliseras.

I Skövde är samverkan med gymmen väl fungerande, enligt socialtjänsten. Deltagarna anser också att dopning är ett viktigt ämne att uppmärksamma. Nu arbetar den drogförebyggande samordnaren på att få med ytterligare två gym i samverkan.

Personal från sektor socialtjänst var i februari ute och kontrollerade alla gym i Skövde som är med i samarbetet Dopningsfritt Skaraborg. De affischer som visar på att ett gym ingår i nämnda samverkan satt väl synliga i de flesta av gymmen. Ett par ställen saknade dock affischer – det förklarades med att nya affischer var på väg upp – men att de skulle ramas in samt vissa fall också digitaliseras.

I Skövde är samverkan med gymmen väl fungerande, enligt socialtjänsten. Deltagarna anser också att dopning är ett viktigt ämne att uppmärksamma. Nu arbetar den drogförebyggande samordnaren på att få med ytterligare två gym i samverkan.