07 mar 2016 16:51

07 mar 2016 16:51

Vegetariskt i Skövdes skolor

MOTION

Inför nästa kommunfullmäktige motionerar Vänsterpartiet om att Skövdes skolor en dag i veckan endast ska servera vegetarisk kost, något som, enligt motionärerna, redan har införts i många andra kommuner.

Anledningen är att man vill minska konsumtionen av kött och på så sätt kunna påverka klimatet och miljön. Motionärerna skriver att: ”Uppfödningen, köttindustrin och köttkonsumtionen bidrar till övergödning – ett allvarligt och växande problem. - - - Människors hälsa påverkas negativt av den överdrivna köttkonsumtionen.

Genom att ha en vegetarisk dag i skolor, på förskolor och helst även på övriga offentliga arbetsplatser så skulle man ge köttätarna en välkommen omväxling i kosten. Att all vegetarisk mat skulle vara tråkig är en myt.”

Anledningen är att man vill minska konsumtionen av kött och på så sätt kunna påverka klimatet och miljön. Motionärerna skriver att: ”Uppfödningen, köttindustrin och köttkonsumtionen bidrar till övergödning – ett allvarligt och växande problem. - - - Människors hälsa påverkas negativt av den överdrivna köttkonsumtionen.

Genom att ha en vegetarisk dag i skolor, på förskolor och helst även på övriga offentliga arbetsplatser så skulle man ge köttätarna en välkommen omväxling i kosten. Att all vegetarisk mat skulle vara tråkig är en myt.”