07 mar 2016 10:16

07 mar 2016 10:16

"Vill ha ett så effektivt försvar som möjligt"

LISA-MORDET

Nerijus Bilevicius har nu lämnat in sitt överklagande till Högsta domstolen. I skrivelsen framgår att han ”eftersom han är angelägen om att få ett så effektivt försvar som möjligt” begär anstånd till den 15 april med att redovisa skälen för prövningstillstånd.

Att den i tingsrätten och hovrätten morddömde Nerijus Bilevicius skulle överklaga och begära prövningstillstånd i Högsta domstolen, HD, har varit känt länge, detta eftersom han hela tiden har förnekat att han skulle ha något med mordet att göra.

På måndagen registrerades överklagandet hos HD. Det är en mycket kort skrivelse där advokat Björn Hurtig, som nyligen tog över efter sparkade Inger Rönnbäck, yrkar att HD, efter beviljat prövningstillstånd, undanröjer hovrättens dom och ogillar åtalet. ”Grunden för överklagandet är att Nerijus Bilevicius förnekar att han begått den åtalade gärningen”.

Eftersom Björn Hurtig tog över ärendet först efter förhandlingen i hovrätten begär han anstånd med att redovisa skälen för prövningstillstånd till den 15 april. Han behöver ytterligare tid för att sätta sig in i det omfattande materialet och vill också vidta vissa utredningsåtgärder som ännu inte är utförda.

”Nerijus Bilevicius har mot sitt nekande dömts till livstids fängelse för mord. Han är angelägen om att få ett så effektivt försvar som möjligt och begär därför ovan angivet anstånd”, säger Hurtig i överklagandet.

Nu är det upp till HD att besluta om begäran om anstånd ska beviljas. Men om HD ger ärendet prövningstillstånd är en senare fråga. För att HD ska ta upp ett fall krävs synnerliga skäl eller att det finns ett prejudikatintresse.

Även om överklagandet i nuläget inte innehåller några detaljer sade Björn Hurtig till SLA i förra veckan att han anser att det egentligen bara finns ett bevis som mot hans klient – dna-spåren.

Hurtig menade också att alla har tagit för givet att dna-spåren som fanns bland annat på Lisas kläder och på röret i ladan i Blomberg där domstolarna säger att hon hängdes avsattes där i samband med ett mord: ”Men måste det vara så? Kan de kanske ha avsatts där i samband med att flickan har tagits ner eller flyttats?” Advokaten antyder därmed att hans klient varit i kontakt med Lisa efter mordet och att någon annan därmed skulle ha mördat flickan.

Att den i tingsrätten och hovrätten morddömde Nerijus Bilevicius skulle överklaga och begära prövningstillstånd i Högsta domstolen, HD, har varit känt länge, detta eftersom han hela tiden har förnekat att han skulle ha något med mordet att göra.

På måndagen registrerades överklagandet hos HD. Det är en mycket kort skrivelse där advokat Björn Hurtig, som nyligen tog över efter sparkade Inger Rönnbäck, yrkar att HD, efter beviljat prövningstillstånd, undanröjer hovrättens dom och ogillar åtalet. ”Grunden för överklagandet är att Nerijus Bilevicius förnekar att han begått den åtalade gärningen”.

Eftersom Björn Hurtig tog över ärendet först efter förhandlingen i hovrätten begär han anstånd med att redovisa skälen för prövningstillstånd till den 15 april. Han behöver ytterligare tid för att sätta sig in i det omfattande materialet och vill också vidta vissa utredningsåtgärder som ännu inte är utförda.

”Nerijus Bilevicius har mot sitt nekande dömts till livstids fängelse för mord. Han är angelägen om att få ett så effektivt försvar som möjligt och begär därför ovan angivet anstånd”, säger Hurtig i överklagandet.

Nu är det upp till HD att besluta om begäran om anstånd ska beviljas. Men om HD ger ärendet prövningstillstånd är en senare fråga. För att HD ska ta upp ett fall krävs synnerliga skäl eller att det finns ett prejudikatintresse.

Även om överklagandet i nuläget inte innehåller några detaljer sade Björn Hurtig till SLA i förra veckan att han anser att det egentligen bara finns ett bevis som mot hans klient – dna-spåren.

Hurtig menade också att alla har tagit för givet att dna-spåren som fanns bland annat på Lisas kläder och på röret i ladan i Blomberg där domstolarna säger att hon hängdes avsattes där i samband med ett mord: ”Men måste det vara så? Kan de kanske ha avsatts där i samband med att flickan har tagits ner eller flyttats?” Advokaten antyder därmed att hans klient varit i kontakt med Lisa efter mordet och att någon annan därmed skulle ha mördat flickan.