08 mar 2016 17:13

08 mar 2016 17:13

Fortsatt samarbete

BIOGAS

Västra Götaland och Skåne fortsätter göra gemensam sak för biogasen.

Avsiktsförklaringen med Skåne om att skapa långsiktiga spelregler för biogas har förlängts.

De två tillhör landets mest framstående biogasregioner och har stora produktionsmöjligheter via restprodukter från hushåll, slaktavfall och åkergrödor.

– Samarbetet är angeläget för att visa våra långsiktiga avsikter, säger regionrådet Kristina Jonäng (C) i ett pressmeddelande.

Avsiktsförklaringen med Skåne om att skapa långsiktiga spelregler för biogas har förlängts.

De två tillhör landets mest framstående biogasregioner och har stora produktionsmöjligheter via restprodukter från hushåll, slaktavfall och åkergrödor.

– Samarbetet är angeläget för att visa våra långsiktiga avsikter, säger regionrådet Kristina Jonäng (C) i ett pressmeddelande.