08 mar 2016 16:33

08 mar 2016 16:33

HD beviljar anstånd

LISA-MORDET

Högsta domstolen, HD, beslutade på tisdagen att beviljka anstånd för livstidsdömde Nerijus Bilevicius överklagande.

Eftersom han sparkade sin förra försvarare, advokat Inger Rönnbäck, ansåg den nya försvarare, advokat Björn Hurtig att han behöver mer tid för att kunna sätta sig in helt i den mycket omfattande utredningen.

Hurtig begärde anstånd till den 15 april med att utveckla grunderna för överklagandet och det har han också fått.

– Det har begärts och det finns ingen anledning att avslå den begäran utifrån det som har anförts, säger Miriam Kantor, justitiesekretare på HD, till TT.

 

Eftersom han sparkade sin förra försvarare, advokat Inger Rönnbäck, ansåg den nya försvarare, advokat Björn Hurtig att han behöver mer tid för att kunna sätta sig in helt i den mycket omfattande utredningen.

Hurtig begärde anstånd till den 15 april med att utveckla grunderna för överklagandet och det har han också fått.

– Det har begärts och det finns ingen anledning att avslå den begäran utifrån det som har anförts, säger Miriam Kantor, justitiesekretare på HD, till TT.